segmentum lingulare inferiusNghĩa của từ segmentum lingulare inferius - segmentum lingulare inferius là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Phân thùy lưỡi dưới

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan