segmentum basale posteriusNghĩa của từ segmentum basale posterius - segmentum basale posterius là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Phân thùy đáy sau

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan