segmentum anteriusNghĩa của từ segmentum anterius - segmentum anterius là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Phân thùy trớc

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan