segmentumNghĩa của từ segmentum - segmentum là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

1. đoạn
2 . phân thùy

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan