segmented cellNghĩa của từ segmented cell - segmented cell là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Tế bào phân thùy

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan