segmentation nucleusNghĩa của từ segmentation nucleus - segmentation nucleus là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Nhân phân đốt

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan