segmentation cavityNghĩa của từ segmentation cavity - segmentation cavity là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Khoang phôi nang

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan