segmental enteritisNghĩa của từ segmental enteritis - segmental enteritis là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Viêm đoạn ruột hồi

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan