segmentNghĩa của từ segment - segment là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Đoạn, khúc, đốt

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan