seêoritaNghĩa của từ seêorita - seêorita là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Danh từ
(Tây Ban Nha) Cô, tiểu thư

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan