seêoraNghĩa của từ seêora - seêora là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Danh từ
(Tây Ban Nha) Bà, Phu nhân

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan