Halfhuid-20/////////// là thuốc gì? Tác dụng & Liều dùng, giá bán, thành phần

Tên Thuốc Halfhuid-20///////////
Giá kê khai 6500
Hoạt Chất - Nồng độ/ hàm lượng
  • Isotretinoin

      -  

    20mg
Dạng Bào Chế Viên nang mềm
Hạn sử dụng

36 tháng

Quy cách đóng gói

Hộp 3 vỉ x 10 viên

Phân Loại Thuốc không kê đơn
Số Đăng Ký
Tiêu Chuẩn TCCS
Công ty Đăng ký

Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú

Lô M7A-CN, Đường D17, KCN Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương Việt Nam
Công ty Sản Xuất

Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú

Lô M7A-CN, Đường D17, KCN Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương Việt Nam
Ngày kê khai 07/04/2014
Đơn vị kê khai Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú
Quy cách đóng gói Hộp 3 vỉ x 10 viên

ở những người có bệnh về xương, bất thường cấu trúc hoặc chuyển hóa xương.

- Người già; Chưa có đù thông tin lâm sàng đối với bệnh nhân iron 65 tuổi, nên thận trọng vì tuổi cao có thể tăng thêm một số nguy cơ gây ra bởi isotretinoin,

Để xa tầm tay trẻ em.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Chống chỉ định tuyệt đối isotretinoin với phụ nữ mang thai. Nếu bệnh nhân mang thai trong khi điều trị với isotretinoin trong các tháng tiếp có nguy cơ rất lớn thai nhi dị tật rất nặng và nghiêm trọng

Các dì lạt thai nhi liên quan đến sử dung isotretinoin bao gờm: bầt thường hệ thống thần kinh trung ương (tràn dịch nào, d| tột/ bầt thường liều năo, dầu nhỏ), di dạng mặt, hô hám cell, bat thướng tai ngoải (không cò taí ngoài, ống taỉ ngoài nhô hoặc không có), bất thường về mat (chưng mẳt nhỏ), bai thường ve tim mạch, bất thường tuyền ức và tuyển cộn giáp. Ngoải ra cỏn lảm tăng nguy cơ sẩy thai lư nhiên,

NẾU xảy ra mang thai, phải ngưng điều trị và bệnh nhan nên được giới thiệu dến một bác sỉ chuyển khoa đề được đánh gỉả và lư vấn

Phụ nữ cho Cõn bú:

ỉsotrelmoin rai thản dau, đo dó cô nhiều klià năng isotretinoin có thể vào sữa mẹ, Do nguy co gây tac dung không mong MUỐN ở Irẽ em của thuốc, isotretinoin bi chổng chỉ dinh ở phu nừ cho con hủ

TÁC ĐỘNG TRÊN KHÁ NĂNG LÁ! XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Gĩàm thỉ Ivc ban đêm cô thẻ xuất hiện dột ngột trong khỉ điều ĩrj isotretinoin, bệnh nhân can được tư van ye nguy nảy cành bảo phải thận trọng khí lải xe hoặc vận hành máy móc buổi lải .

Buồn ngũ, chỏng mặt vả rổi loạn thì giác đã được báo cào, Khi xuất hiện những triệu chúng nảy. bệnh nhân không nèn lãi xe, vận hãnh mảy móc.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Càc triệu chứng sau thướng được bâo cáo nhất khi Sử dung isotretinoin Khô niêm mạc như môi, viêm môi. niêm mac mũi, cháy máu cảm, viêm kềt mạc mất, khô da.

MỘI so tác dụng không mong muốn liên hệ đến liều dúng cúa thuốc, Các tác dụng không mong muốn nảy thường hết khi giảm licet hoặc ngưng dùng thuốc Tuy nhiên vải trường hợp, lác dựng khòng mong muốn vẫn còn keo dai sau khi dã ngưng dĩeu trị.

Da và niềm mạc:

Vièm mội, khõ da, khô miệng, khò mùi, chảy mau cảm, ngửa, viêm két mạc (bao gầm viêm ket mac mí mất), kích ừng mất, khô mat (hiềm khi kéo dải sau khi ngừng thuốc), viêm mĩ và die lãm giâm thích tmg của người đeo kinh ãp tròng dũi với kính,

Rụng toe (hiềm khi kéo dài), bong da tay. da mỏng, nhiễm trùng da (ví dụ: viêm quanh móng lay), phát ban (bao gồm ban đó, lãng h4t nhờn eczema) nhạy câm với ánh sảng.

Phỏng dại đáp ứng tự lành, biêu hiện là dư mõ hạt có vỏ, u hạt sính mũ, Đã báo cào vẻt thượng chậm lành vá hĩnh thành sẹo lũi. Hiem khi có bào cáo giảm sẳc 10 da, tăng sac tố da, mày day, hồng ban nút, bám lim, viêm quanh móng, teo móng tay, chay mấu viêm I1UỚU, rậm lỗng, ứng dõ và bắt thương VC lóc Chuyền hòa

Tăng triglycerid mâu (vỉ dư, triglyccrid litiycl thanh > 500 mg/ dL), một vài trường hợp có thể có viêm tụy, tăng cholesterol máu, lăng glucose máu. tiều đường, tăng urẹ máu.

Cơ xương khớp:

Đau xương, đau khớp, daụ cơ, dau ngực thoảng qua Hiểm khỉ bj viêm khớp gối cap kèm tràn dịch kliỏp, tổn thương xương khớp nặng không phục hồi. Các triẽu chứng thường het khi ngừng thuốc, hiểm khi kéo dài.

Bat thường ve xương: tăng tạo xương, rối loạn keratin, vói hóa gân và day chằng Đã cô bảo cáo loăng xương, thiểu xương, gãy xương, làm chậm phục hồi xương gây, lãng crcatỉnĩn kinase, hiềm khi có báo cáo liều cơ vân.

Huyết học:

Tăng lỹ lẻ lắng hồng cảu, xãy ra khoảng 40% bệnh Sử dụng isotretinoin Tác dung không mong muốn khảc bao gồm giầm nồng độ hemoglobin vả hematocrit, giâm sổ lượng hong cầu và bạch cầu, và lăng số lượng tiều cầu. Tảng hoặc giảm số lượng hong cầu lưới, thiểu mâu, giâm bạch cầu trung linh (bao gôm giảm bạch càu nghiêm trọng và hiềm khi báo cao mầt bạch cầu hạt), giâm tiều cầu.

Hệ thần kinh trung ương:

Tác dựng không mong MUỐN trẽn hệ thản kình của isotretinoin bao gồm: thờ ở, mệt moi vã đau dầu. bat on câm xúc Tràn cảm. rối loan lâm thán, va hiềm khi, có ý lường tự từ, tự lữ, và hành VI hung hăng và/ hoặc bao lực dà dược báo cáo. Dộng kình, mệt mỏi, mai ngũ, cảng tháng, mệt môi, dị cảm, và chóng mội cùng đả dược bão cáo.

u nâo giá (tăng huyềt ãp nội sụ lành nnh), thường kèm theo đau dầu, rối loạn thị giác, phù gai thí, dõi khi có xuát huy cl vồng mạc da dược báo cáo ở nhùng bệnh nhàn sử dụng isotretinoin.

Hộ tiêu hóa:

Tác dụng không mong muốn trên hệ ticu hỏa của isotretinoin bao gồm chán in, buồn nôn vả non, tăng sự thèm ân, khát, hội chúng viém ruột (bao gồm ví cm hoi tràng khu trú), lìicm khi có bảo cáo giảm cân và chảy máu đường liều hóa nhẹ.

Gan:

Mặc dủ isotretinoin dược cho lả ít độc với gan hơn so với vitamin A hoặc tretinoin, díì xảy ra viêm gan lâm sảng ở một vải bệnh nhân dùng isotretinoin. Tăng nhẹ và thoảng qua nồng độ liuycl thanh của phosphatase kiềm, lacỉat dehydrogenase, y-glutamyl transferase (GGT), AST (SGOT), vả/ hoặc ALT (SGPT) dà xảy ra ở khoảng 10 - 20% bềnh nhân sử dựng isotretinoin. Các bat thường trên sẽ hết mặc dũ tiếp lye dieu trj hoặc giảm liều. Nếu những bẳt thường trẽn kẽo dải hoặc nếu nghỉ ngờ viêm gan, nen ngửng thuốc vả điều tra nguyên nhân.

Mắt và tai:

N^oải viêm kềt mac vả kích ứng mẳt, đã có báo cảo mờ giác mục, dục thủy tính thể. Mà giác mạc do isotretinoin sẽ khôi ngay hoặc 6-7 tuần sau khi ngừng thuốc.

Rối loạn tlìi ẹíác: thường là giâm thị lực hoặc mờ mắt, nhung có thể xây ra thị giác đường ham, mát thị giác tạm thời, song thì, sợ ánh sáng, rối loạn nhỉn màu, giảm tầm nhìn ban dèm và khó khản trong việc nhìn. Hiềm khi xảy ra viêm dãy thần kinh thì giác, nhưng mối quan hụ nhân quả với thuốc chưa được thiểt ỉập. Bất kỳ rối loan thị giác nào xuât hiên trong quả trình dicu trị isotretinoin cân dược theo dòi cần thận.

Suy giâm thinh giác dã được bảo cáo va trong một sổ trường hợp kẽo dài sau khi ngủng thuoc.

Các tác dụng không mong muồn khác:

Viêm tụy cẳp (bao gồm viêm tụy xuất huyết gây từ vong) hiềm khi xây ra. Herpes simplex lan tỏa, phù ne, nhiêm trúng đường hõ hấp, co thát phế quản (có hoặc không có lien Sử hen suyễn), đổ mổ hỏi, ủ taìT thay dồi giọng nói, kinh nguyệt bẫt thường, hach to, nhíp tim nhanh, đánh trong ngực và u hạt Wegener dả dược báo cảo. tuy nhiên mổi quan hệ nhân quả với thuốc chưa được thiết lập. Một vài bệnh nhân sử dụng isotretinoin đà phát hiện bạch cầu trong nước tiều, protein niêu, tiều máu, viêm càu thận và các bắt thường niệu sinh dục không dặc hiệu.

Vôi hỏa tạp trung, xơ gan vã viêm cơ tím; vôi hóa đọng mạch, phối và mạc treo mậch vành; VÔI hỏa dỉ cản niêm mac dạ dày đã xảy ra dộng vật sử dụng liều isotretinoin 8 hoặc 32 mg/k^/ ngày trong vỏng 18 thảng hoặc lâu hơn. Chưa biềt những triệu chừng nãy co thể xảy ra ở người hay không.

Thõng bátì c/)G thầy ríìtuỉc các tác ĩỈỊHtg Ahó/tg mơng MUỐN gặp phổi fc/íí jừ <4rwg thtiức,

TƯƠNG TÁC THUỐC. CẢC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:

  • Vitamin A: vì khá năng gày thêm các tác dụng không mong muốn, không nên sử dụng chung isotretinoin với vitamin A hoặc cảc dẫn xuất của nó.
  • Tctracyclin trành sử dụng chung isotretinoin với tetracycỉín hoặc minocylin, do nguy cơ gảy u nào giả (tăng huyết âp nói so lảnh linh).
  • Thuốc tránh thai đường uống: dà có báo cáo mang thai ở phu nử sử dụng thuoc trành ihai dưỡng uống cùng như đường Item, cay, ngoài da và xảy ra thường xuyên hơn vối những người chỉ sữ dụng một biện pháp Irảnh thai Chưa rõ hiệu quả của tliuoc ngừa thai dạng honnon có thay dổỉ khi $ừ dung chung vời isotretinoin không Do dỏ khỉ dicu trị băng isotretinoin, phụ nừ có khả nâng mang thai nen sử dụng dồng thời hai biện pháp tránh thai ngay câ khi một phương pháp là thuốc ngưu thai dang hormon, tru khi lựa chọn kiéng cử tuyệt doi.
  • Phenytoin: Chưa co bằng chúng lăng nguy cơ mat xương khi dủng chung phenytoin vái isotretinoin, tuy nhiên cằn thận trọng khí phoi hợp hai thuểc.
  • Corticosteroid: Chưa có bảng chững lâng nguy cơ mat xương khỉ dùng chung corticoid với isotretinoin, tuy nliìcn cần thận trọng khi phối hợp hai thuốc.

QUÁ UỀU-XỬTRÍ:

Isotretinoin co triệu chứng quá liều gióng nhu quá liều vitamin A: nhức đầu nỉng, buồn nôn hay nôn múa, ngũ gà, kicli ứng và ngứa. Cãc triệu chứng nảy SC bót dán má không CẦN diêu trị.

ĐÓNG GÓI: Hộp 3 ví X 10 viên nang mèm

BÁO QUÂN: Noi khô rho, tránh ánh sáng, nliiẽt độ không quả 30“C.

TIÊU CIIUẢN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuàn nhà sán xuál

HẠN DÙNG: 36 tháng ké lữ ngáy sán xuát.

Sán xuát tại:

CỔNG TY TNIIH DP ĐẠT VI PHŨ

(DAVI PHARM CO.. LTD)

Lõ M7A, Đường DI7, Khu CN Mỹ Phước I, xi Tliới Hòa. huyên Ben Cát, Tinh Bình Dương, Việt Nam.

Tel: 0650-3567689   Fax: 0650-3567688