Thuyt minh ph lc 8

 

8.1 Cc phn ng nh tnh

- C bn gi nguyn cc phn ng nh tnh nh c v sau mt thi gian p dng DVN III, khng thy c phn hi v sai st trong khi p dng phn ny.

- Sa mt s li chnh t v tn, nng ho cht, thuc th.

- Sa phn ng B ca citrat theo phn ng A ca BP 2003.

- Sa phn ng A ca clorat theo USP 28 trnh phi un nng clorat, d gy n.

- Sa phn ng A ca bisulfit v sulfit v phn ng B ca thiosulfat theo USP 28.

 

8.2 nh tnh cc penicilin

- Chuyn lun 8.2 ca DVN III bin son da theo BP 93, BP 2003 b chuyn lun ny nhng vn gi cc phn ng nh tnh bng sc k lp mng cc chuyn lun ring, trong cc iu kin sc k v pha mu l ging nhau i vi cc hot cht trong cng nhm. V vy ngh vn gi chuyn lun ny v sa ni dung c i chiu vi cc iu kin trong cc chuyn lun ring ca BP 2003.

- B Ampicilin tim v ging Ampicilin natri

- B Benethamin penicilin v khng c trong danh mc ca DVN IV

 

8.3 Phn ng mu ca cc penicilin v cefalosporin

- Chuyn lun ny bin son da theo BP 93 (Qualitative reaction and tets) BP 2003 b nhng vn gi cc phn ng mu trong cc chuyn lun ring. V vy ngh vn gi chuyn lun ny v sa ni dung c i chiu vi cc iu kin trong cc chuyn lun ring ca BP 2003.

- B sung mt s cefalosporin theo danh mc mi ca DVN IV (cefaclor, cefadroxil, cefixim, cefotaxim, cefradin).