THUỐC TIÊM QUININ DIHYDROCLORID

Injectio Quinini dihydrochloridi

 

Là dung dịch vô khuẩn của quinin dihydroclorid trong nước để pha thuốc tiêm.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc tiêm và thuốc tiêm truyền” (Phụ lục 1.19) và các yêu cầu sau đây:

Hàm lượng của quinin dihydroclorid, C20H24N2O2. 2HCl từ 95,0 đến 105,0% so với hàm lượng ghi trên nhăn.

Tính chất

Dung dịch trong, gần như không màu tới màu vàng nhạt nhưng không được đậm hơn màu của dung dịch đối chiếu (dùng 10 ml dung dịch chuẩn kali dicromat 0,80 mg/ml, thêm nước vừa đủ 20 ml) .

 

Định tính

 

A. Tiến hành phương pháp sắc kư lớp mỏng ( Phụ lục 5.4).

Bản mỏng : silica gel G.

Dung môi khai triển : Diethylamin - Aceton - Toluen  ( 10 : 20 : 80 ).

Dung dịch thử : Lấy 1 thể tích chế phẩm có chứa khoảng 0,5 g  quinin dihydroclorid, chiết với 50 ml hỗn hợp gồm 2 thể tích chloroform(TT) và 1 thể tích ethanol 96%(TT). Lấy lớp dung môi hữu cơ và lọc

Dung dịch đối chiếu (1): Dung dịch quinin sulfat chuẩn 1,0% trong hỗn hợp 2 thể tích chloroform (TT) và 1 thể tích ethanol 96% (TT)

Dung dịch đối chiếu (2): Dung dịch có chứa 1,0% mỗi một chất chuẩn quinidin sulfat và quinin sulfat trong hỗn hợp 2 thể tích chloroform (TT) và 1 thể tích ethanol 96% (TT)

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt 2 µl mỗi dung dịch trên lên bản mỏng. Triển khai sắc kư tới khi dung môi đi được 15 cm. Lấy bản mỏng ra  để khô ngoài không khí. Phun dung dịch acid sulfuric 0,05M trong ethanol (TT), sau đó phun thuốc thử Dragendorff (TT)

Vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch thử phải phù hợp với vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (1) về vị trí, màu sắc và kích thước. Phép thử chỉ có giá trị khi sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (2) phải cho 2 vết chính tách biệt rơ ràng

B. Lấy 0,5 ml chế phẩm, thêm 0,5 ml dung dịch acid nitric 16% (TT) và 0,5 ml dung dịch bạc nitrat 5% (TT) sẽ có tủa trắng lổn nhổn. Tủa này tan trong dung dịch amoniac (TT).

pH

pH của chế phẩm không được dưới 2,5 (Phụ lục 6.2).

 

Các alcaloid cinchona khác 

Tiến hành bằng  phương pháp sắc kư lỏng ( Phụ lục 5.3)

Yêu cầu và tiến hành thử theo phép thử Các alcaloid cinchona khác trong chuyên luận “Quinin bisulfat” với sự thay đổi của các dung dịch sau:

Dung dịch thử: Pha loăng chế phẩm với pha động để thu được dung dịch có nồng độ 0,2% quinin dihydrochlorid.

Dung dịch đối chiếu (1): Hoà tan 20 mg  chất chuẩn quinin sulfat (đun nóng nhẹ nếu cần ) trong 5 ml pha động  và pha loăng thành 10 ml với pha động .

Dung dịch đối chiếu (2): Hoà tan 20 mg chất chuẩn quinidin sulfat (đun nóng nhẹ nếu cần ) trong 5 ml pha động  và pha loăng thành 10 ml với pha động .

 

Định lượng

Tiến hành phương pháp chuẩn độ trong môi trường khan ( Phụ lục 10.6)

Lấy chính xác một thể tích chế phẩm tương ứng với 0,6 g quinin dihydrochlorid, thêm 20 ml nước và 5 ml dung dịch natri hydroxyd 5M (TT), chiết 3 lần, mỗi lần với 25 ml cloroform (TT). Gộp các dịch chiết cloroform và rửa với 20 ml nước. Làm khan dịch chiết cloroform với natri sulfat khan (TT) và làm bay hơi ở áp suất 2 kPA tới khô. Hoà tan cắn với 50 ml acid acetic khan (TT). Thêm 20 ml anhydrid acetic (TT) và chuẩn độ bằng dung dịch acid percloric 0,1 M (CĐ), dùng dung dịch tím tinh thể (TT) làm chỉ thị.

1 ml dung dịch acid percloric 0,1M (TT)  tương đương với 19,87 mg C20H24N2O2. 2HCl.

Bảo quản

Tránh ánh sáng.

 

Loại thuốc

Thuốc chống sốt rét.

 

Nồng độ thường dùng

25%, 50%.

 

Chú ư: Cần pha loăng trước khi tiêm và có thể tiêm tĩnh mạch chậm theo chỉ dẫn của bác sĩ.