15.40. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LIPID TRONG VẮCXIN VÀ SINH PHẨM                       

 

Nguyên lư

Dựa trên phản ứng của lipid với vanillin trong môi trường acid sulfuric và  acid phosphoric tạo thành hợp chất màu. Đo hợp chất màu này ở bước sóng 540 nm, từ đó xác định hàm lượng lipitd trong mẫu thử.

 

Tiến hành

Mẫu thử được điều chỉnh bằng  nước cất  để có nồng độ protein khoảng 200 µg/ml.

Hút dung dịch dầu ô liu (olive oil) chuẩn 500 µg/ml vào các ống nghiệm lần lượt 0,1; 0,2 ;  0,3 ;  0,4 ml; thêm nước cất vừa đủ 1 ml.

Hút 1 ml mẫu thử vào ống nghiệm, 1 ml nước cất vào mẫu trắng. Thêm 3 ml acid sulfuric 95% vào mỗi ống nghiệm, lắc mạnh bằng máy lắc. Đun cách thủy 100 °C trong 10 phút, làm lạnh bằng nước đá trong 5 phút. Thêm 13 ml dung dịch phosphovanillin (TT) vào mỗi ống nghiệm, lắc kỹ. Đun cách thủy 37 ± 2 OC trong 30 phút, làm lạnh, để yên ở nhiệt độ pḥng 30 phút.

Đo mật độ quang ( Phụ lục 4.1) ở bước sóng 540 nm, dựng đường chuẩn, từ đó tính ra hàm lượng lipid trong mẫu thử.

Đơn vị tính : µg/100 µg protein.

Cách pha các dung dịch

- Dung dịch dầu ô liu (olive oil) chuẩn 5000 µg/ml: Cân 0,25 g olive oil vào b́nh định mức 50 ml, thêm ethanol (TT) vừa đủ, lắc kỹ. Bảo quản dung dịch ở 4-7 OC, dùng trong 1 tháng. Trước khi dùng, pha loăng 10 lần bằng nước cất.

- Dung dịch vanillin 0,6% : Ḥa tan 6,0 g vanillin trong 6-7 ml ethanol (TT), chuyển vào b́nh định mức 1 L, thêm nước cất  đến  định mức.

- Dung dịch phosphovanillin: Cho 350 ml dung dịch vanillin 0,6%  và 50 ml nước cất vào cốc thủy tinh, khuấy đều. Thêm 600 ml acid phosphoric 85% (TT) trong khi đang khuấy từ.

 

Tiêu chuẩn chấp thuận: Tùy từng loại vắc xin và sinh phẩm.

Đối với bán thành phẩm viêm gan B, hàm lượng lipid không lớn hơn 100 µg/100 µg protein.