15.39. XÁC ĐỊNH ĐỘ TINH KHIẾT KHÁNG NGUYÊN HBsAg

 

Thử nghiệm xác định độ tinh khiết kháng nguyên HBsAg được thực hiện trong giai đoạn bán thành phẩm của vắc xin viêm gan B.   

Độ tinh khiết kháng nguyên HBsAg được xác định bằng phương pháp sử dụng sắc kư lỏng ( Phụ lục 5.3).

Pha động: Dung dịch đệm PBS pH  6,8.

Cách pha dung dịch đệm PBS pH 6,8: Cân 3,48 g natri phosphat monobasic; 9,75 g natri phosphat dibasic; 23,38 g natri  clorid và 0,1g natri  azid, hoà  tan trong vừa đủ 1L nước khử ion. Điều chỉnh pH bằng 6,8. Lọc qua màng lọc 0,45µm.

Điều kiện sắc kư :

Cột TKgel G3000SW, Nhật Bản.

Tốc độ ḍng 0,6ml/phút.

Detector quang phổ tử ngoại đặt ở bước sóng 280 nm.

Thể tích  tiêm :  50µl, nhiệt độ pḥng.

Lọc mẫu thử qua màng lọc 0,45 µm trước khi cho mẫu vào cột.

Tiến hành sắc kư với dung dịch thử.

Tiêu chuẩn chấp thuận: Tỷ lệ diện tích pic HBsAg so với tổng số các pic không nhỏ hơn 95%.