15.37. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG Vi POLYSACARID CỦA VẮC XIN THƯƠNG HÀN Vi  POLYSACHARID

 

Nguyên lư

Xác định hàm lượng Vi polysacarid bằng phương pháp hoá miễn dịch thích hợp, sử dụng polysacharid tinh chế chuẩn làm mẫu chuẩn.

Sử dụng phản ứng điện di miễn dịch rocket để xác định hàm lượng Vi polysacharid trong vắc xin thương hàn Vi

 

Phương pháp tiến hành

Pha dung dịch đệm và thạch agarose

- Pha dung dịch đệm barbital ½.

- Rót dung dịch đệm barbital ½. vào bể điện di.

- Pha thạch agarose (0,5g thạch agarose hoà vào 40 ml dung dịch đệm bacbital ½), đun cách thuỷ hoặc đun trên máy khuấy từ gia nhiệt cho đến khi thạch tan chảy hoàn toàn.

- Để thạch nguội đến khoảng 56oC, cho 1 ml huyết thanh thỏ kháng Vi vào và lắc nhẹ tṛn đều chai thạch sao cho huyết thanh thỏ kháng Vi hoà tan đều vào thạch nhưng không bị tạo bọt.

Tạo bản gel và đục lỗ thạch

- Đổ thạch trên khuôn, chờ thạch nguội hoàn toàn.

- Đục lỗ thạch bằng bộ đục lỗ chuyên dụng sao cho các giếng trên bản gel phải cách mép bản gel ít nhất 2 cm và cách nhau ít nhất 1cm. Số lượng giếng trên bản gel phải được tính toán sao cho có đủ 5 giếng cho các hàm lượng kháng nguyên Vi chuẩn,  2 giếng (làm kép) cho mỗi mẫu thử.

Pha mẫu kháng nguyên Vi chuẩn

- Pha loăng kháng nguyên Vi chuẩn bằng dung dịch PBS ở các độ pha loăng như sau: 100; 50; 25; 12,5; 6,25 µg Vi polysacharid /ml.

- Lần lượt nhỏ mẫu chuẩn ở các độ pha loăng như trên vào từng giếng trên bản gel (5µl/giếng); cho vào 2 giếng tiếp theo mỗi giếng 5µl vắc xin mẫu thử.

Chạy điện di miễn dịch Rocket

 - Đặt bản gel vào máy điện di theo hướng mẫu đi từ cực âm sang cực dương.

- Bật nguồn, cài đặt các thông số thích hợp về hiệu điện thế, cường độ ḍng điện và thời gian chạy điện di của mẫu.

- Dùng giấy lọc Whatman làm cầu nối từ bể dung dịch điện di tới bản gel ở cả 2 đầu bản gel.

- Bấm nút ”Run” để chạy điện di

Rửa bản gel

- Sau khi chạy điện di xong, tắt nguồn, lấy bản gel ra khỏi máy điện di, cho vào hộp nhựa trong có nắp kín.

- Cho nước muối sinh lư ngập bản gel và ngâm, lắc nhẹ bằng máy lắc trong 3 giờ (thay nước muối sinh lư 1 giờ/lần).

- Hút hết nước muối sinh lư ra và thay bằng nước cất. Ngâm và lắc hộp nước cất có chứa bản gel liên tục. Sau khi ngâm được 1 giờ, thay nước cất 30 phút/ lần.

Ủ bản gel

- Đổ toàn bộ nước cất ra khỏi hộp.

- Phủ một lớp giấy lọc lên mặt bản gel để tránh cho bản gel không bị khô không đồng đều.

- Ủ bản gel qua đêm trong tủ ấm 37 oC.

Nhuộm và tẩy bản gel

- Bóc bỏ lớp giấy lọc trên mặt bản gel.

- Nhuộm bản gel bằng dung dịch nhuộm màu trong 15 phút. Trong quá tŕnh nhuộm, lắc đều hộp dung dịch nhuộm màu có chứa bản gel bằng máy lắc.

- Hút bỏ toàn bộ dung dịch nhuộm màu và bơm dung dịch tẩy màu vào hộp chứa bản gel; ngâm, lắc liên tục cho đến khi nh́n rơ những cột tên lửa trên bản gel. Nếu bản gel vẫn c̣n xanh đậm, có thể thay dung dịch tẩy màu mới nhằm rút ngắn thời gian tẩy màu của bản gel.

Đọc và tính kết quả

- Bản gel được đưa ra khỏi hộp nhựa và đặt trên phiến kính trong.

- Dùng thước đo chuyên dụng để đo chiều cao các cột tên lửa trên bản gel, từ các giếng kháng nguyên chuẩn và mẫu thử.

- Dựa vào chiều cao các cột tên lửa, xây dựng được đường chuẩn và tính kết quả hàm lượng kháng nguyên Vi từ mẫu thử bằng chương tŕnh Excell

Đánh giá kết quả

- Loạt vacxin thương hàn Vi polysacharid được coi là đạt yêu cầu về chỉ số hàm lượng Vi polysacarid khi thử nghiệm có giá trị (valid) và đạt 35 – 65 µg polysacharid/ 0,5 ml vắc xin.

- Nếu thử nghiệm xác định hàm lượng Vi polysacharid không có giá trị (invalid) v́ một lư do nào đó th́ phải nhắc lại thử nghiệm với số lượng mẫu bằng lượng mẫu của lần kiểm tra thứ nhất.

- Nếu thử nghiệm xác định hàm lượng Vi polysacharid có giá trị (valid) nhưng không đạt yêu cầu về hàm lượng như quy định th́ nhắc lại thử nghiệm với số lượng mẫu gấp đôi. Ở lần kiểm tra thứ hai nếu hàm lượng Vi polysacarid đạt yêu cầu (nằm trong khoảng cho phép của tiêu chuẩn chấp thuận th́ loạt vắc xin đó được coi là đạt yêu cầu về hàm lượng Vi polysacharid. Nếu kết quả hàm lượng Vi polysacharid không đạt yêu cầu th́ loạt vacxin đó phải huỷ bỏ, không được phép xuất xưởng đưa vào sử dụng.

 

Tiêu chuẩn chấp thuận

 

(25 µg ± 30%) Vi polysacharid/ 0,5ml (1 liều đơn vắc xin dùng cho người).