13.5 Th c tnh bt thng

c tnh bt thng ca thuc c xc nh bng cch theo di s chut sng v cht trong thi gian 48 gi sau khi cho chut mt liu thuc qua ng dng theo qui nh.

ng vt th nghim

Chut nht trng kho mnh, cn nng 18 - 22 g, cha dng vo th nghim, nu l chut ci phi khng c thai hoc ang cho con b, c chn nui trong iu kin bnh thng

Chun b dung dch th

Nu khng c hng dn g khc, chun b dung dch th bng cch ho tan mu th trong dung dịch natri clorid 0,9% hoc nc ct tim (nu th theo ng tim) hoc phn tn u mu th trong nc ct (nu th theo ng ung) thu c dung dch hoc hn dch c cha lng cht cn th ph hp vi mc liu qui nh trong chuyn lun ring.

 

Tin hnh th

Dng 5 chut, cho mi con 0,5 ml dung dch th bng mt trong nhng ng dng sau:

Tim tnh mch : Tim vo tnh mch ui ca mi chut vi tc hng nh trong 15 - 30 giy.

Tim trong mng bng: Tim qua lp da bng vo thng hc bng chut.

Tim di da: Tim di da vo mt ch lng hoc bng.

Ung: Cho ung bng mt kim cong u t hoc mt dng c khc thch hp, phi m bo a thuc vo trong thc qun hoc d dy.

nh gi kt qu

Nu khng c hng dn g khc th quan st chut 48 gi sau khi dng thuc.

Nu khng c chut no cht th mu th t yu cu.

Nu c chut cht, lm li th nghim vi 10 chut khc, dng chut c th trng 19 1 g. Sau 48 gi, nu khng c chut no cht th mu th t yu cu.