11.8. xc nh gii hn tiu phn

A. Xc nh gii hn tiu phn (tiu phn khng nhn thy bng mt thng)

Tiu phn trong thuc tim v thuc tim truyn l cc ht nh khng ho tan, linh ng, khng phi l bt kh, c ngun gc ngu nhin t bn ngoi.

xc nh gii hn tiu phn c hai phng php m t di y, Phng php 1 (dng thit b m tiu phn) v Phng php 2 (dng knh hin vi). Khi kim tra tiu phn khng nhn thy bng mt thng ca thuc tim v thuc tim truyn, thng p dng Phng php 1. Tuy nhin, i vi mt s ch phm, phi p dng c hai phng php nh gi.

Khng phi tt c cc thuc tim v thuc tim truyn u c th kim tra c gii hn tiu phn khng nhn thy bng mt thng bng mt trong hai phng php, hay c hai phng php. Cc ch phm khng tht trong, hay c nht tng cao, hoc to bt kh khi vo thit b m tiu phn, tin hnh th theo Phng php 2. Nu nht ca ch phm qu cao, cn tr phng php kim tra, pha long vi dung mi thch hp c th tin hnh c th nghim.

Kt qu kim tra mt n v ring l hay nhm cc n v ch phm khng c gi tr ng nhin i vi cc n v khng c kim tra. Bi vy, cn xy dng k hoch ly mu s lng thng k, t kt qu kim tra c th nh gi c gii hn tiu phn ca c nhm ln cc n v ch phm.

Phng php 1. Dng thit b m tiu phn

Quy nh chung

Tin hnh th nghim trong cc iu kin hn ch c nhim tiu phn, tt nht l trong t lc kh v khun.

Ra tht cn thn dng c thy tinh v dng c lc (tr mng lc) bng dung dch ty ra m, trng li bng nc cho sch ht cht ty. Ngay trc khi dng, trng li cc dng c t trn xung di, bn ngoi, sau l bn trong vi nc khng c tiu phn (TT).

Trnh to bt kh trong ch phm em th, c bit l khi rt vo dng c tin hnh m tiu phn.

kim tra mi trng c thch hp cho th nghim, dng c thy tinh c sch v nc s dng c ht tiu phn hay khng, tin hnh php th sau:

Kim tra gii hn tiu phn ca 5 mu nc khng c tiu phn (TT), mi mu 5 ml, theo phng php m t di. Nu trong c 25 ml nc th c trn 25 tiu phn kch thc bng 10 mm hay ln hn, phi tin hnh li cc bc chun b cho n khi mi trng, dng c thy tinh v nc thch hp cho th nghim.

Dng c

S dng thit b thch hp hot ng theo nguyn tc cn nh sng, cho php t ng xc nh kch thc tiu phn v s lng tiu phn theo kch thc chn.

Chun ha thit b bng cc ht cu chun kch thc 10 mm n 25 mm. Phn tn ht chun trong nc khng c tiu phn (TT). Trnh kt t tiu phn trong qu trnh phn tn.

Cch tin hnh

Trn u ch phm bng cch ln i, ln li nh nhng bnh cha 20 ln lin tip. Nu cn, tho b phn bo v ngoi np y. Dng tia nc khng c tiu phn (TT) ra b mt np v c bnh cha, m np cn thn, trnh nhim tiu phn t bn ngoi. Loi bt kh bng cch yn 2 pht hoc siu m.

i vi thuc tim v thuc tim truyn c th tch t 25 ml tr ln, tin hnh th vi tng n v. i vi thuc tim v thuc tim truyn c th tch nh hn 25 ml, gp dung dch ca t nht 10 n v trong mt cc sch cho 25ml. Khi c ch dn c bit, ly dung dch t mt s n v thch hp, pha long thnh 25 ml vi nc khng c tiu phn (TT) hoc vi dung mi thch hp khng c tiu phn, khi nc khng c tiu phn (TT) khng thch hp .

Thuc bt pha tim c ho tan trong nc khng c tiu phn (TT) hoc dung mi thch hp khng c tiu phn, khi nc khng c tiu phn (TT) khng thch hp .

S mu th phi lng thng k. i vi thuc tim v thuc tim truyn c th tch t 25 ml tr ln, s mu th c th nh hn 10, ph thuc vo k hoch ly mu ra.

Ly 4 mu th, mi mu khng di 5 ml, a vo my m tiu phn theo kch thc bng 10 mm hay ln hn v bng 25 mm hay ln hn.

Loi b kt qu ca mu u tin. Tnh s lng tiu phn trung bnh ca ch phm th.

nh gi kt qu

i vi thuc tim v thuc tim truyn c th tch ln hn 100ml: Ch phm t yu cu php th, nu trung bnh trong mi ml c khng qu 25 tiu phn kch thc bng 10mm hay ln hn v khng qu 3 tiu phn kch thc 25mm.

i vi thuc tim v thuc tim truyn c th tch nh hn hoc bng 100ml: Ch phm t yu cu php th, nu trung bnh trong mi n v kim tra c khng qu 6000 tiu phn kch thc bng 10mm hay ln hn v khng qu 600 tiu phn kch thc bng 25 mm hay ln hn.

Nu s lng tiu phn trung bnh vt qu gii hn, kim tra ch phm bng Phng php 2.

Phng php 2. Dng knh hin vi

Quy nh chung

Tin hnh th nghim trong cc iu kin hn ch c nhim tiu phn, tt nht l trong t lc kh v khun.

Ra tht cn thn dung c thy tinh v dng c lc (tr mng lc) bng dung dch ty ra m, trng li bng nc cho sch ht cht ty. Ngay trc khi dng, trng li cc dng c t trn xung di, bn ngoi, sau l bn trong vi nc khng c tiu phn (TT).

kim tra mi trng c thch hp cho th nghim, dng c thy tinh v mng lc c sch, nc s dng c ht tiu phn hay khng, tin hnh php th sau:

Kim tra gii hn tiu phn ca 50 ml nc khng c tiu phn (TT) theo phng php m t di. Nu c qu 20 tiu phn kch thc bng 10 mm hay ln hn hoc c qu 5 tiu phn kch thc bng 25 mm hay ln hn trn mng lc, phi tin hnh li cc bc chun b cho n khi mi trng, dng c thy tinh, mng lc v nc thch hp cho th nghim.

Dng c

S dng knh hin vi thch hp, b lc lu gi cc tiu phn v mng lc kim tra.

Knh hin vi c phng i 100 10 ln, c trang b mt trc vi th knh hiu chnh bng mt trc vi vt knh, mt bn soi c kh nng c nh v xoay quanh ton b din tch lc ca mng lc, hai ngun chiu thch hp cp nh sng phn x b sung cho nh sng chch.

Trc vi th knh (Hnh 11.8.1) bao gm mt vng trn ln c hnh ch thp chia t, cc vng i chiu trong sut hay mu en ng knh 10 mm v 25 mm phng i 100 ln, mt thc chia vch 10 mm c kim nh theo chun quc gia hoc quc t vi sai s tng i cho php 2%. Vng trn ln c gi l th trng phn vch (TTPV).

Trong hai ngun chiu sng, mt ngun cp trng sng phn x t trong knh hin vi v ngun bn ngoi b tr hi t, c kh nng iu chnh Ӡ ri sng khc x chch gc 10 - 200

B lc lu gi cc tiu phn bao gm mng lc thch hp v lc bng thu tinh hoc vt liu khc thch hp, ni vi my ht chn khng.

Mng lc kch thc thch hp mu en hoc xm sm, vi l xp bng 1,0 mm hoc nh hn.

 

 

 

 

 

 

Cch tin hnh

Trn u ch phm bng cch ln i, ln li nh nhng bnh cha 20 ln lin tip. Nu cn, tho b phn bo v ngoi np y. Dng tia nc khng c tiu phn (TT) ra b mt np v c bnh cha, m np cn thn, trnh nhim tiu phn t bn ngoi.

i vi thuc tim v thuc tim truyn c th tch t 25 ml tr ln, tin hnh th vi tng n v. i vi thuc tim v thuc tim truyn c th tch nh hn 25 ml, gp dung dch ca t nht 10 n v trong mt cc sch cho 25 ml. Khi c ch dn c bit, ly dung dch t mt s n v thch hp, pha long thnh 25 ml vi nc khng c tiu phn (TT) hoc vi dung mi thch hp khng c tiu phn, khi nc khng c tiu phn (TT) khng thch hp .

Thuc bt pha tim c ho tan trong nc khng c tiu phn (TT) hoc dung mi thch hp khng c tiu phn, khi nc khng c tiu phn (TT) khng thch hp .

S mu th phi lng thng k. i vi thuc tim v thuc tim truyn c th tch t 25 ml tr ln, s mu th c th nh hn 10, ph thuc vo k hoch ly mu ra.

Dng vi ml nc khng c tiu phn (TT) lm m bn trong lc gn mng lc. Chuyn ton b dung dch th chun b, hay dung dch trong mt n v, vo phu lc v ht chn khng. Nu cn, tng lng nh vo phu cho n khi ton b th tch dung dch th c lc. Sau ln cui cng, bt u dng tia nc khng c tiu phn (TT) ra thnh bn trong lc. Ht chn khng cho ti khi b mt mng lc khng cn cht lng. t mng lc vo hp lng Petri v kh t nhin bng cch m h np hp. Sau khi mng lc kh, t hp lng Petri ln bn soi ca knh hin vi v soi ton b mng lc di nh sng phn x t ngun chiu. m s tiu phn bng 10 mm hay ln hn v s tiu phn bng 25 mm hay ln hn. Hoc, c th m trn mt phn ca mng lc, ri tnh s lng trn c mng lc. Tnh s lng tiu phn trung bnh cho ch phm em th.

Qu trnh phn loi tiu phn c tin hnh bng cch so snh mi tiu phn vi cc vng i chiu 10 mm v 25mm. ng knh bn trong ca cc vng i chiu trong sut dng phn loi tiu phn mu trng v trong sut, cn tiu phn thm mu c phn loi bng ng knh ngoi ca cc vng i chiu mu en.

Khi tin hnh kim tra theo Phng php 2, khng phn loi hay lit k cc cht v nh hnh, na lng hoc cc cht khng r rng v hnh thi khc, chng c biu hin bin mu hay i mu trn mng lc. Nhng cht ny nh, khng biu hin r rng, dng sn st hay nh c mng. Trong trng hp ny cn kim tra b sung bng Phng php 1.

nh gi kt qu

i vi thuc tim v thuc tim truyn c th tch ln hn 100ml: Ch phm t yu cu php th, nu trung bnh trong mi ml c khng qu 12 tiu phn kch thc bng 10mm hay ln hn v khng qu 2 tiu phn kch thc 25mm.

i vi thuc tim v thuc tim truyn c th tch nh hn hoc bng 100ml: Ch phm t yu cu php th, nu trung bnh trong mi n v kim tra c khng qu 3000 tiu phn kch thc bng 10mm hay ln hn v khng qu 300 tiu phn kch thc bng 25mm hay ln hn.

B. Xc nh trong (tiu phn nhn thy bng mt thng)

Tiu phn trong thuc tim v thuc tim truyn l cc ht nh khng ho tan, linh ng, khng phi l bt kh, c ngun gc ngu nhin t bn ngoi.

Php th ny l qui trnh n gin nh gi trong thuc tim v thuc tim truyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hnh 11.8. .2. Dng c soi trong

1. Bng mu en b mt m

2, 3. Bng mu trng khng lo

4. Hp n c th iu chnh

Dng c

Thit b (hnh 11.8.2) l mt b dng c soi bao gm:

- bng mu en b mt m, kch thc thch hp, gn thng ng.

- bng mu trng khng lo (khng bng), kch thc thch hp, gn thng ng bn cnh bng mu en.

- hp n c th iu chnh vi ngun nh sng trng c che chn thch hp v bộ khuch tn nh sng thch hp (nh ngun sng bao gm hai n hunh quang 13W, mi ng di 525 mm). Cng chiu sng ti vng soi phi duy tr t 2000 lux n 3750 lux. C th phi s dng cng cao hn i vi cha l thy tinh mu hoc plastic.

Cch tin hnh

Nu khng c ch dn khc trong chuyn lun ring, ly ngu nhin 20 n v. Loi b mi nhn mc dn vo cha, ra sch v lm kh bn ngoi. Lc nh hay ln i, ln li chm tng n v, trnh khng to thnh bt kh v quan st khong 5 giy trc bng mu trng. Tin hnh lp li trc bng mu en.

nh gi kt qu

Nu c khng qu mt n v c tiu phn nhn thy bng mt thng, tin hnh kim tra li vi 20 n v khc ly ngu nhin. Ch phm t yu cu php th, nu c khng qu mt n v trong s 40 n v em th c tiu phn nhn thy bng mt thng.