11.1. Gii hn cho php v th tch, nng , hm lng thuc ca cc dng bo ch

Lng hot cht c trong cc ch phm bo ch c lin quan n cc tiu ch: Th tch, nng , hm lng thuc

Do thc t sai s ca cc dng c, trang thit b v thc hin qui trnh sn xut m mi dng bo ch c php c mt khong chnh lch nht nh v th tch v hm lng so vi qui nh ghi trn nhn. l gii hn cho php v th tch, nng , hm lng thuc.

Gii hn cho php v th tch

Tr thuc tim n liu v cc thuc c qui nh c bit, cc thuc dng lng c gii hn cho php v th tch ghi trong bng 11.1.1.

Bng 11.1.1. Gii hn cho php chnh lch (%) v th tch ca cc thuc dng lng.

 

 

Loi thuc

 

 

Th tch ghi trn nhn

 

Gii hn cho php (%)

Thuc tim a liu, Thuc tim truyn

Ti 50 ml

Trn 50 ml

+ 10%

+5%

Thuc dng lng ung (Dung dch, hn dch, nh dch, ru)

 

Ti 20 ml

Trn 20 ml - 50 ml

Trn 50 ml - 150 ml

Trn 150 ml

+ 10%

+ 8%

+ 6%

+ 4%

Siro thuc v Cao thuc

Ti 100 ml

Trn 100 ml - 250 ml

Trn 250 ml

+ 10%

+ 8%

+ 6%

Thuc nh mt,

Thuc nh mi,

Thuc nh tai

Mi th tch

+ 10%

Thuc dng ngoi

Mi th tch

+ 10%

 

Cch th

Ly ngu nhin 5 n v ch phm (ng, l), ring thuc tim truyn c th tch trn 100 ml th ly 3 n v th. Xc nh th tch tng n v bng bm tim chun hoc ng ong chun sch, kh, c chnh xc ph hp. Th tch mi n v phi nm trong khong t th tch ghi trn nhn n gii hn cho php. Nu c mt n v khng t phi tin hnh kim tra ln th hai ging nh ln u. Ch phm t yu cu nu trong ln th ny khng c n v no c th tch nm ngoi gii hn cho php.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gii hn cho php v nng , hm lng thuc

Nu khng c qui nh trong chuyn lun ring, tr vitamin v cht khong trong thuc a thnh phn, cc ch phm thuc c gii hn cho php v nng , hm lng ghi trong Bng 11.1.2.

Bng 11.1.2: Gii hn cho php nng , hm lng thuc

 

Loi thuc

Lng hot cht ghi trn nhn

Gii hn cho php (%)

 

 

Thuc tim, Thuc tim truyn

 

Dng lng

Mi hm lng

5%

Dng bt

Mi hm lng

10%

Thuc dng lng ung, Siro thuc, Cao thuc

Thuc c A,B

Mi hm lng

5%

 

Thuc thng

Mi hm lng

10%

 

Thuc vin nn, Thuc nang

 

Ti 50 mg

Trn 50 mg-100 mg

Trn 100 mg

10%

7,5%

5%

Thuc hon, Thuc bt, Thuc cm, Thuc n, Thuc trng, Thuc dng ngoi (Thuc m, Cao xoa ...)

 

Mi hm lng

 

10%

 

 

Cch th

Xc nh nng , hm lng ca cc hot cht trong ch phm theo qui nh mc nh lng ghi chuyn lun ring.

Nu khng c qui nh trong chuyn lun ring, lng ch phm em th c ly t mt s lng n v ch phm qui nh theo Ph lc 11.3 c lm ng u.

i vi ch phm thuc c hm lng c biu th bng nng tnh theo khi lng trn th tch (kl/tt), lng ch phm em th c ly t mt s lng n v ch phm qui nh theo phn Gii hn cho php v th tch c lm ng u.