10.18. XÁC ĐỊNH ACID ACETIC TRONG PEPTID TỔNG HỢP

 

Tiến hành bằng phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3).

Pha động:

Pha động A: Ḥa tan 0,7 ml acid orthophosphoric (TT) trong vừa đủ 1000 ml nước; điều chỉnh pH tới 3,0 với dung dịch natri hydroxyd 40% (TT).

Pha động B: Methanol dùng cho sắc kư lỏng (TT).

Dung dịch thử:

Chuẩn bị như mô tả ở chuyên luận riêng.

Dung dịch đối chiếu:

Pha dung dịch acid acetic 0,10 g/L từ acid acetic băng (TT), sử dụng hỗn hợp 5 thể tích pha động B và 95 thể tích pha động A làm dung môi.

Điều kiện sắc kư :

Cột thép không gỉ dài 250 mm, đường kính trong 4,6 mm, pha tĩnh octadecylsilyl silicagel (5 mm) Detector tử ngoại khả kiến đặt ở bước sóng 210 nm.

Tốc độ ḍng: 1,2 ml/phút

Thể tích tiêm: 10 ml

Chương tŕnh  gradient dung môi như sau:

 

Thời gian

(phút)

Pha động A

(% tt/tt)

Pha động B

(% tt/tt)

0 – 5

95

5

5 – 10

95 ® 50

5 ® 50

10 – 20

50

50

20 – 22

50 ® 95

50 ® 5

22 – 30

95

5

 

Tiến hành sắc kư đối với dung dịch đối chiếu và dung dịch thử.

Trong các sắc kư đồ thu được, píc tương ứng với  acid acetic có thời gian lưu khoảng 3 - 4 phút. Đường nền có thể cao dần do hiện tượng rửa giải peptid.

Xác định hàm lượng acid acetic trong peptid dựa vào diện tích pic acid acetic tương ứng trong sắc kư đồ dung dịch thử và dung dịch đối chiếu.