dc (R)

Radix Linderae

 

R phi hay sy kh ca cy dc (Lindera aggregata (Sims) Kosterm.), h Long no (Lauraceae).

M t

Hnh thoi, hi cong, c ch phnh to gia, hai u hi lm vo thnh hnh chui ht, di 6 15 cm, ng knh ch phnh to 1 - 3 cm, mt ngoi mu vng nu, c vt nhn dc, nh v cn li một t vt tch ca r con. Cht cng. Thi lt 2 - 3 mm, mt ct ngang c mu trng vng hay vng nu nht, c tia g to ra, c th nhn thy cc vng g hng nm, mu g phn trung tm thm hn. Mi thm, v hi ng, cay, vi cm gic mt lnh.

Bt

Mu trng vng, c nhiu ht tinh bt, ht n hnh cu, hnh thun hoc hnh trng, ng knh 4 39 mm, rn hnh ch V, ch Y hoc dng k nt; ht tinh bt kp do 2 4 ht n ghp thnh. Si g mu vng nht, phn ln xp thnh b, ng knh 20 30 mm, vch dy khong 5 mm vi nhng l n. Si libe hu nh khng c mu, hnh thoi di, phn nhiu ri rc v n l, ng knh 15 17 mm, vch rt dy, vi cc thnh ng c l khng r rt. Nhng mch c l b cnh, ng knh khong 68 mm xp thnh hng dy st nhau. Vch t bo ca si g hi dy ln v c l dy c. T bo du hnh thun, cha cht tit mu nu.

nh tnh

Phng php sc k lp mng (Phụ lục 5.4).

Bn mng: Silica gel H

Dung mi khai trin: n-Hexan - ethylacetat - aceton (9 : 1 : 0,5)

Dung dch th: Ly 0,5 g bt dc liu th, ngm trong 30 ml ether du ho ( nhit 30 60 oC), siu m 10 pht (duy tr nhit 30 oC trong bnh cch thu). Lc. Bay hi dung mi ến thu c cn. Cn c ho tan trong 1 ml ethylacetat (TT) lm dung dch th.

Dung dch i chiu: Ho tan linderalactone chun trong ethyl acetat (mi ml cha 0,75 mg) lm dung dch i chiu.

Cch tin hnh: Chm ring bit ln bn mng 4 ml dung dch th v 3 ml dung dch i chiu. Sau khi khai trin xong, kh nhit phng, hin mu bng dung dch vanilin 1% trong acid sulfuric. Sc k ca dung dch th phi cho cc vt c cng mu sc v cng Rf vi cc vt trn sc k ca dung dch i chiu.

nh lng

Tiến hnh bằng phương php sắc k lỏng (Phụ lục 5.3)

Pha động: Acetonitril nc (56 : 44), điều chỉnh tỷ lệ nếu cần thiết.

Dung dịch thử: Cn chnh xc khong 1,0 g bt dc liu th, cho vo bnh Soxhlet, chit vi 50 ml ether (TT) trong 4 gi. Bay hi dung mi n kh. Cn thu c em ho tan trong mt lng nh methanol (TT), ri chuyn vo bnh nh mc 50 ml, pha long vi methanol (TT) ti vạch, lc k, lc. Ly dch lc lm dung dch th.

Dung dịch đối chiếu: Cn chnh xc khong 10 mg linderalactone chun cho vo bnh nh mc 100 ml, ho tan trong methanol(TT) v pha long với cng dung mi ti vạch, lc k. Ly chnh xc khong 10 ml dung dch trn cho vo bnh nh mc 25 ml, pha long vi methanol (TT) ti vạch, lc k (mi ml cha 40 mg linderalactone).

Điều kiện sắc k:

Cột thp khng gỉ (25 cm x 4,6 mm), được nhồi pha tĩnh octadecylsilyl silica gel dng cho sắc k (5 mm).

Detector quang ph hp th t ngoi bc sng 235 nm.

Tốc độ dng: 1,0 2,0 ml/pht.

Thể tch tim: 10 ml.

Cch tiến hnh:

Tim dung dịch chuẩn, tnh ton số đĩa l thuyết của cột. Số đĩa l thuyết của cột tnh trn pic chuẩn linderalacton phải khng được dưới 2000.

Tim lần lượt dung dịch đối chiếu v dung dịch thử. Căn cứ vo diện tch pic thu được từ dung dịch thử, dung dịch chuẩn v hm lượng linderan (C15H16O4) chuẩn, tnh hm lượng linderan (C15H16O4) trong dược liệu.

Dược liệu phải chứa khng dưới 0,03% linderan (C15H16O4) tnh theo dược liệu kh kiệt.

m

Khng qu 12% (Ph lc 12.13).

Tp cht

R gi s cng khng qu 3% (Ph lc 12.11).

Ch bin

Thu hoch r dc quanh nm tt nht vo ma thu ng hay u xun. Loi b tp cht, b r con, ra sch, thi lt, phi hoc sy kh.

Bo ch

Dc liu cha thi lt th loi b tp cht, b r con, phn loi ln nh, mm, thi lt mng, phi hoc sy kh

dc phin: R ra sch, ngm nc, mm, thi phin di 3 5 cm, phi kh

dc sao vng: dc phin được sao cho n khi c mu vng

dc sao cm: Rang cm n khi c mi thm th cho dc thi phin vo sao cho n khi phin dc c mu vng nht. Hoc c th tm mt ong vo dc phin ri em sao vi cm n khi c mu vng, mi thm, ry b cm.

dc chch ru ( dc 10 kg, ru 2 kg): Tm ru vo dc c thi phin, yn 30 pht cho ht ht ru ri sao vi cm n khi b mt phin thuc c mu vng, ry b cm.

dc chch mui ( dc 10 kg, mui n 160 g): dc thi phin, tm dung dch nc mui 5%, 30 pht cho ht ht nc mui ri sao vi cm n khi b mt phin thuc c mu vng nht, ry b cm.

Bo qun

ni kh, mt, trnh mt.

Tnh v, quy kinh

Tn, n. Vo cc kinh ph, t, thn, bng quang.

Cng nng, ch tr

Hnh kh, ch thng, Kin v tiu thc, n thn, tn hn. Ch tr: Bng trng au, y bng, kh nghch pht suyn, bng di au do bng quang lnh, di niu, sn kh, hnh kinh au bng.

Cch dng, liu lng

Ngy dng 3 9 g, dng thuc sc hoc hon tn.

King k

Kh h, ni nhit khng nn dng.