Thuc tim truyn natri clorid ng trng

Infusio Natrii chloridi isotonica

 

L dung dch v khun ca natri clorid trong nc pha thuc tim. Ch phm khng c c cc cht bo qun.

Ch phm phi p ng cc yu cu trong chuyn lun Thuc tim, thuc tim truyn mc Dung dch tim truyn (Ph lc 1.19) v cc yu cu sau y:

 

Hm lng natri clorid, NaCl, t 95,0 n 105,0% so vi hm lng ghi trn nhn.

 

Tnh cht

Dung dch trong, khng mu.

 

nh tnh

Ch phm phi c phn ng ca ion natri v ion clorid (Ph lc 8.1).

 

pH

T 4,5 n 7,0 (Ph lc 6.2).

 

S nhim tiu phn l

Khi ch phm c ng th tch 100 ml tr ln, tin hnh xc nh gii hn tiu phn (Ph lc 11.10). Ch phm phi t yu cu ca php th Tiu phn khng nhn thy bng mt thng.

 

Ni c t vi khun

Khng c qu 2,5 EU/ml.

Tin hnh th theo chuyn lun Php th ni c t vi khun (Ph lc 13.2).

 

nh lng

Ly chnh xc 10,0 ml ch phm, cho vo mt bnh nn c dung tch 100 ml, thm 3 git dung dch kali cromat (CT). Chun bng dung dch bc nitrat 0,1 N (C) n khi c ta hng.

1 ml dung dch bc nitrat 0,1 N (C) tng ng vi 5,844 mg NaCl.

 

Bo qun

Ch phm c ng trong chai thu tinh trung tnh hoc chai l bng cht do 300 ml, 500 ml, nt kn. ni khng qu 25 OC.

 

Loi thuc

Cung cp cht in gii.

 

Nng thng dng

0,9%.