Thuc tim Glucose

Injectio Glucosi

 

L dung dch v khun ca glucose khan hoc glucose ngm mt phn t nc trong nc pha thuc tim. Ch phm khng c pha thm cht bo qun, sau khi pha ch phi tit khun ngay.

Ch phm phi p ng cc yu cu trong chuyn lunThuc tim, thuc tim truyn (Ph lc 1.19) v cc yu cu sau:

 

Hm lng glucose, C6H12O6, t 95,0 n 105,0% so vi hm lng ghi trn nhn.

 

Tnh cht

Dung dch trong, khng mu hoc mu hi vng nhng khng m hn mu vng rm nht.

 

nh tnh

A. Ly 1 ml ch phm, thm 5 ml thuc th Feling (TT). un si s xut hin ta ng (I) oxyd c mu gch.

A.     Dung dch thu c trong phn nh lng c quay cc hu tuyn.

 

5-Hydroxymethylfurfural v cc cht lin quan

Pha long mt th tch ch phm tng ng vi 1,0 g glucose vi nc thnh 250 ml. hp th (Ph lc 4.1) ca dung dch thu c bc sng cc i 284 nm khng c ln hn 0,25.

 

PH

3,5 n 6,5 (Ph lc 6.2).

S dng dung dch c chun b bng cch pha long ch phm vi nc (nu cn) c dung dch c nng glucose 5% v thm vo 100 ml dung dch ny 0,3 ml dung dch kali clorid bo ho (TT).

 

nh lng

Ly chnh xc mt th tch ch phm tng ng vi 2 n 5 g glucose khan, thm 0,2 ml dung dch amoniac 5 M (TT) v thm nc va 100 ml. Trn u, yn 30 pht ri xc nh gc quay cc trong ng di 2 dm (Ph lc 6.4).

Gi tr gc quay cc o c nhn vi 0,9477 l khi lng tnh ra gam ca glucose, C6H12O6 , c trong th tch ch phm ly ra nh lng.

 

Bo qun

Ch phm thng c ng trong ng thu tinh 5 ml hn kn. ni khng qu 25 oC. Trnh nh sng.

 

Hm lng thng dng

1,5 g/5 ml (tnh theo glucose khan).