Vin nn biotin

Tabellae Biotini

 

L vin nn cha biotin.

Ch phm phi p ng cc yu cu trong chuyn lun Thuc vin nn (Ph lc 1.20) v cc yu cu sau y:

 

Hm lng biotin, C10H16N2O3S, t 90,0 n 110,0% so vi hm lng ghi trn nhn.

 

Tnh cht

Vin mu trng hay trng ng.

 

nh tnh

A.     Phng php sc k lp mng (Ph lc 5.4).

Bn mng: Silicagel G, hot ho 110OC trong 1 gi.

H dung mi: Methanol - acid acetic bng - toluen (5:25:75).

Dung dch th ( Chun b trong iu kin trnh nh sng v dng ngay): Lc mt lng bt vin tng ng 5 mg biotin vi 10 ml acid acetic bng (TT). Lc.

Dung dch chun (Chun b trong iu kin trnh nh sng v dng ngay): Dung dch biotin chun 0,05% trong acid acetic bng (TT).

Cch tin hnh: Chm ring bit ln bn mng 10 ml mi dung dch trn. Trin khai sc k ti khi dung mi i c khong 15 cm, ly bn mng ra lm kh bng lung khng kh m, ngui, phun dung dch 4-dimethylaminocinnamaldehyd (TT) hin mu. Quan st ngay di nh sng thng. Trn sc k thu c, vt ca dung dch th v dung dch chun phi ging nhau v v tr, mu sc v kch thc.

B. Ly mt lng bt vin tng ng vi 10 mg biotin, thm 20 ml nc, un nng v ngui, thm 0,1 ml dung dch nc brom (TT). Dung dch phi lm mt mu nc brom.

 

nh lng

Pha ng: Chuyn 85 ml acetonitril, 1 g natri perclorat (TT) v 1 ml acid phosphoric (TT) vo bnh nh mc 1000 ml, ha long vi nc va ti vch , trn u , lc v ui kh. iu chnh nu cn.

Dung dch chun: Cn chnh xc khong 67 mg biotin chun vo bnh nh mc 200 ml, thm dimethyl sulfoxid (TT) ha tan v pha long bng dimethyl sulfoxid (TT) va n vch, trn u. Ly chnh xc 3,0 ml dung dch trn cho vo bnh nh mc 200ml, ha long vi nc va n vch v trn u c mt dung dch c nng khong 5 mg biotin chun trong 1 ml.

Dung dch th: Cn 20 vin xc nh khi lng trung bnh ca vin, nghin thnh bt mn. Cn chnh xc mt lng bt vin tng ng vi khong 1 mg biotin vo bnh nh mc 200 ml. Thm 3 ml dimethyl sulfoxid (TT), lc xoy lm m bt thuc. t bnh th trong ni cch thy nhit 60 - 70 OC trong 5 pht. Tip tc siu m 5 pht, pha long vi nc n va , trn u v lc.

iu kin sc k:

Ct thp khng g (15 cm 4,6 mm) c nhi pha tnh B (3 mm).

Detector quang ph t ngoi t bc sng 200 nm.

Tc dng: 1,2 ml/pht.

Th tch tim: Khong 100 ml.

Cch tin hnh:

Kim tra kh nng thch hp ca h sc k: Tim v ghi sc k ca dung dch chun. lch chun tng i ca din tch pic trong 6 ln tim lp li dung dch chun khng c ln hn 3%.

Tim ring bit dung dch chun v dung dch th .

Tnh hm lng biotin, C10H16N2O3S, trong vin da theo din tch pic trn sc k thu c ca dung dch chun, dung dch th v nng ca C10H16N2O3S trong dung dch chun

Bo qun

Trong ng kn, nhit khng qu 30 OC.

Loi thuc

Vitamin thuc nhm B

Hm lng thng dng

0,3 mg; 0,6 mg v 5 mg.