BỘT PHA TIÊM VINCRISTIN SULFAT

 Vincristini sulfatis pro Injectione

 

Bột pha tiêm vincristin sulfat là bột vô trùng vincristin sulfat đóng trong lọ thủy tinh kín, vô trùng. Có thể có tá dược.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “ Thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền”( Phụ lục 1.19) và các yêu cầu sau đây:

 

Hàm lượng vincristin sulfat, C46H56N4O10.H2SO4, từ 92,5 đến 107,5% so với hàm lượng ghi trên nhăn.

 

Tính chất

Bột màu trắng.  

 

Định tính

A. Phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3).

Trong phần thử “Tạp chất liên quan”, pic chính trên sắc kư đồ của dung dịch (1) phải có cùng thời gian lưu với pic vincristin sulfat trên sắc kư đồ của dung dịch (3).

B.  Lắc một lượng chế phẩm tương đương khoảng 1 mg vincristin sulfat khan với 3 ml cloroform (TT), lọc và rửa giấy lọc với 2 ml cloroform (TT). Tập hợp dịch lọc và dịch rửa, làm bay hơi cloroform đến cắn ở nhiệt độ khoảng 40 oC. Thêm 0,2 ml dung dịch vanilin 1% trong acid hydrocloric đậm đặc (TT) mới pha vào cắn, sẽ xuất hiện màu cam sau khoảng 1 phút (phân biệt với vinblastin sulfat).

 

Độ trong của dung dịch

Hoà tan bột thuốc trong một lọ chế phẩm với 10ml nước không có carbon dioxyd (TT), dung dịch thu được phải trong (Phụ lục 9.2).

 

Tạp chất liên quan

Tiến hành bằng phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3)

Pha động: Hỗn hợp của 30 thể tích dung dịch diethylamin 1,5% (tt/tt) đă được điều chỉnh tới pH 7,5 bằng acid phosphoric (TT) và 70 thể tích methanol (TT).

Dung dịch (1): Ḥa tan chế phẩm trong nước để được dung dịch 0,10%  vincristin sulfat khan.

Dung dịch (2): Dung dịch có chứa 0,10% vincristin sulfat chuẩn và 0,10% vinblastin sulfat chuẩn  trong nước.

Dung dịch (3): Dung dịch vincristin sulfat chuẩn 0,10%  trong nước.

Dung dịch (4): Dung dịch vincristin sulfat chuẩn 0,0020% trong nước.

Dung dịch (5): Dung dịch vincristin sulfat chuẩn 0,00010%  trong nước.

Tất cả các dung dịch trên phải để lạnh trong nước đá trước khi sử dụng.

Điều kiện sắc kư:

Cột thép không gỉ (25 cm x 4,6 mm), được nhồi pha tĩnh B (5 µm) (cột Zorbax C8 là thích hợp).

Cột bảo vệ được nhồi silica gel thích hợp đặt ở giữa hệ thống bơm và bộ phận tiêm mẫu.

Detector quang phổ tử ngoại đặt ở bước sóng 297 nm.

Tốc độ ḍng: 1 ml/phút.

Thể tích tiêm: 10 µl.

Cách tiến hành:

Kiểm tra khả năng thích hợp của hệ thống sắc kư:

Phép thử chỉ có giá trị khi độ phân giải giữa các pic vincristin và vinblastin trên sắc kư đồ của dung dịch (2) ít nhất là 4 và tỷ số giữa tín hiệu và nhiễu của pic trên sắc kư đồ của dung dịch (5) ít nhất là 5.

Tiến hành sắc kư trong khoảng thời gian bằng 3 lần thời gian lưu của pic vincristin và ghi lại sắc kư đồ.

Trên sắc kư đồ của dung dịch (1), diện tích của bất kỳ pic phụ nào không được lớn hơn diện tích pic chính trên sắc kư đồ của dung dịch (4) (2%) và tổng diện tích các pic phụ không lớn hơn 2,5 lần diện tích pic chính trên sắc kư đồ của dung dịch (4) (5%). Loại bỏ bất kỳ pic có nào diện tích nhỏ hơn diện tích pic chính trên sắc kư đồ của dung dịch (5) (0,1%).

 

Định lượng

Hoà tan bột thuốc trong một lọ chế phẩm với một thể tích methanol (TT) thích hợp để thu được dung dịch vincristin sulfat khan có nồng độ khoảng 0,005%. Đo độ hấp thụ (Phụ lục 4.1) của dung dịch thu được ở bước sóng hấp thụ cực đại 297 nm, dùng mẫu trắng là methanol (TT).

Tính hàm lượng của C46H56N4O10.H2SO4 theo A (1%, 1 cm). Lấy 177 là giá trị A (1%, 1 cm) ở bước sóng 297 nm hoặc tiến hành song song với dung dịch vincristin sulfat chuẩn có nồng độ tương đương trong cùng điều kiện.

Thực hiện như vậy trên 9 lọ nữa. Hàm lượng vincristin sulfat, C46H56N4O10.H2SO4, trong chế phẩm được tính theo hàm lượng trung b́nh từ 10 kết quả định lượng trên.

 

Độ đồng đều hàm lượng:

Từ kết quả thu được ở mục định lượng, hàm lượng vincristin sulfat, C46H58N4O9.H2SO4 trong mỗi lọ phải từ 90,0 đến 110,0% của hàm lượng trung b́nh và không quá 1 lọ trong số 10 lọ định lượng có hàm lượng từ 80,0% đến 120,0% của hàm lượng trung b́nh.

 

Bảo quản

Nhiệt độ từ 2 đến 8 oC.

 

Loại thuốc

Điều trị ung thư.

 

Hàm lượng thường dùng

0,5 mg/1ml, 1mg/ml, 2mg/2 ml, 5 mg/5 ml.