Tinh du hi

Oleum Anisi stellati

Ly t qu chn v kh ca cy Hi (Illicium verum Hook.f.), h Hi (Illiciaceae) bng cch ct ko hi nc.

Tnh cht

Cht lng khng mu hay mu vng nht, mi hi c bit, v ngt. Kt tinh khi lnh.

Tan trong 1 n 3 th tch ethanol 90% (TT) (dung dch trong sut hoc hi c), trong ether, ether du ho.

T trng

200C: T 0,978 n 0,988 (Ph lc 6.5).

Ch s khc x

200C: T 1,552 n 1,560 (Ph lc 6.1).

Gc quay cc ring

200C: T - 20 n n 10 (Ph lc 6.4).

nh tnh

A. Phng php sc k lp mng (Ph lc 5.4)

Bn mng: Silica gel G dy 0,25 mm, sy 1200C trong 1 gi.

Dung dch th: Dung dch tinh du 0,1% trong cloroform (TT).

Dung dch i chiu: Dung dch anethol 0,1% trong cloroform (TT) hoc dung dch tinh du Hi mi ct 0,1% trong cloroform (TT).

Dung mi khai trin: Ether du ho - ether (95 : 5).

Cch tin hnh: Chm ring bit ln bn mng 20 ml mi dung dch trn. Tin hnh chy sc k n khi dung mi i c 10 cm. kh bn mng nhit phng, phun dung dch mi pha vanilin 1% trong acid sulfuric (TT), sy bn mng 105 0C trong 5 pht. Trn sc k ca dung dch th s xut hin mt vt ln nht mu , sau chuyn sang mu tm (vi Rf khoảng 0,49 - 0,50) cng mu sc v gi tr Rf vi vết của anethol trn sc k ca dung dch i chiu. Nu dng tinh du Hi mi ct lm dung dch i chiu th trn sc k ca dung dch th phi c cc vt cng mu v gi tr Rf vi cc vt trn sc k ca dung dch i chiu.

B. im ng c: Tinh du phi c im ng c khng di +15 0C (Ph lc 6.6) tng ng vi hm lng 85 n 95% anethol (C10H12O).

Bo qun

ng trong bnh ng y, nt kn. ch mt, trnh nh sng.

Ch

Nu b c hoc kt tinh, un nng trn cch thu v lc trc khi dng.