THUỐC TIÊM THIAMIN HYDROCLORID

Injectio Thiamini hydrochloridi

Thuốc tiêm vitamin B1

 

Là dung dịch vô khuẩn của thiamin hydroclorid trong nước để pha thuốc tiêm.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền”(Phụ lục 1.19) và các yêu cầu sau đây:

 

Hàm lượng thiamin hydroclorid, C12H17ClN4OS.HCl, từ 95,0 đến 110,0% so với  hàm lượng ghi trên nhăn.

Tính chất

Dung dịch trong, không mầu.

Định tính

A. Lấy một thể tích chế phẩm tương ứng với khoảng 20 mg thiamin hydroclorid, pha loăng với nước thành 10 ml. Tiếp tục tiến hành như mô tả ở phép thử định tính B trong chuyên luận “Thiamin hydroclorid”, bắt đầu từ “thêm 1 ml dung dịch acid acetic 2 M (TT)…”.

B. Trong phần định lượng, thời gian lưu của pic chính trong sắc kư đồ thu được của dung dịch thử phải tương ứng với thời gian lưu của pic tetracyclin hydroclorid trong sắc kư đồ thu được của dung dịch chuẩn. 

 

B. Chế phẩm cho phản ứng A của ion clorid (Phụ lục 8.1).     

pH

Từ 2,5 đến 4,0 (Phụ lục 6.2).

Định lượng

Tiến hành bằng phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3)

Pha động: Ḥa tan 1 g natri heptan sulfonat (TT) trong hỗn hợp gồm 180 ml methanol (TT) và 10 ml triethylamin(TT), pha loăng với nước thành 1000 ml. Điều chỉnh tới pH 3,2 với acid phosphoric (TT).

Dung dịch chuẩn: Dung dịch thiamin hydroclorid chuẩn trong dung dịch acid hydrocloric 0,005 N (TT), có nồng độ chính xác khoảng 0,05 mg/ml.

Dung dịch thử: Lấy chính xác một thể tích chế phẩm tương ứng với khoảng 100 mg thiamin hydroclorid, pha loăng với dung dịch acid hydrocloric 0,1 N (TT) thành 100,0 ml, lắc đều. Pha loăng 5,0 ml dung dịch thu được thành 100,0 ml với nước, lắc đều.

Điều kiện sắc kư:

Cột thép không gỉ (15 - 30 cm x 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh C (5 - 10 mm).

Detector quang phổ tử ngoại đặt ở bước sóng 244 nm.

Tốc độ ḍng: 1,0 - 2,0 ml/phút

Thể tích tiêm: 20 ml.

Cách tiến hành: Tiến hành sắc kư lần lượt với dung dịch chuẩn và dung dịch thử. Tính hàm lượng thiamin hydroclorid, C12H17ClN4OS.HCl, trong thuốc tiêm dựa vào diện tích (hay chiều cao) pic chính trên sắc kư đồ thu được của dung dịch thử, dung dịch chuẩn và nồng độ C12H17ClN4OS.HCl của dung dịch chuẩn.

Bảo quản

Nơi khô mát, tránh ánh sáng.

Loại thuốc

Vitamin

Hàm lượng thường dùng

2,5%