SÁP ONG TRẮNG

Cera alba

 

Sáp ong trắng là sáp ong vàng đă được tẩy màu.

Mô tả

Những khối sáp có h́nh dáng không nhất định, kích thước không đều nhau, thể rắn, màu trắng đục, cứng và gịn hơn Sáp ong vàng, không c̣n mùi mật ong, không vị, không tan trong nước, tan trong ethanol 96% và ether nóng.

Tỷ trọng

Ở 20oC: khoảng 0,96 (Phụ lục 6.5).

Độ chảy

62 – 69 oC (Phụ lục 6.7).

Mỡ, acid béo, nhựa và xà pḥng

Yêu cầu và phương pháp thử: Xem chuyên luận “Sáp ong vàng”.

Chỉ số acid

Từ 17 đến 24 (Phụ lục 7.2)

Phưong pháp thử: Xem chuyên luận “Sáp ong vàng”.

Chỉ số xà pḥng

80 - 100 (Phụ lục 7.7).

Phưong pháp thử: Xem chuyên luận “Sáp ong vàng”.

Bảo quản

Để nơi thoáng mát, tránh nhiệt độ cao.