VIÊN NÉN RIBOFLAVIN

Tabellae Riboflavini

Viên nén vitamin B2

 

Là viên nén chứa riboflavin.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén”(Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây:

 

Hàm lượng riboflavin, C17H20N4O6, từ 90,0 đến 115,0% so với hàm lượng ghi trên nhăn.

Tính chất

Viên nén màu vàng.

Định tính

Cân một lượng bột viên tương ứng với khoảng 1 mg riboflavin, thêm 100 ml nước, lắc kỹ, lọc. Dịch lọc có màu lục vàng nhạt và có huỳnh quang lục vàng đậm. Huỳnh quang mất đi khi thêm dung dịch kiềm hay acid vô cơ.

Định lượng

Tiến hành trong điều kiện tránh ánh sáng.

Cân 20 viên, tính khối lượng trung b́nh viên và nghiền thành bột mịn. Cân chính xác một lượng bột viên tương ứng với khoảng 10 mg riboflavin, thêm hỗn hợp gồm 5 ml dung dịch acid acetic băng (TT) và 100 ml nước, đun cách thủy 1 giờ, lắc liên tục. Thêm 50 ml nước, để nguội, thêm 30 ml dung dịch natri hydroxyd 1 N (TT) và lắc liên tục, pha loăng với nước thành 1000,0 ml, lắc đều. Lọc, loại bỏ dịch lọc đầu. Đo độ hấp thụ (Phụ lục 4.1) của dịch lọc ở bước sóng khoảng 444 nm, trong cốc đo dày 1 cm, so với mẫu trắng là nước. Tính hàm lượng riboflavin, C17H20N4O6, trong viên theo A(1%; 1 cm). Lấy 328 là giá trị A(1%; 1 cm) ở bước sóng 444 nm.

Bảo quản

Nơi khô mát, tránh ánh sáng.

Loại thuốc

Vitamin

Hàm lượng thường dùng

2 mg