3.4     Phu lc thy tinh xp

 

Bng 3.4.1. ng knh l xp ca phu lc thu tinh xp

 

ng knh l xp

(mm)

 Cch dng chnh

< 2,5

Lc vi khun

4 - 10

Lc cc mn, phn tch cc vi sinh vt c ng knh ln.

10 - 40

Lc dng trong phn tch, lc thy ngn rt mn, phn tn rt nh cc kh.

40 - 100

Lc mn, lc thy ngn, phn tn nh cc kh.

100 -160

Lc cc cht th, phn tn v ra kh, lm gi lc cho cc vt liu lc khc.

160 - 500

Lc cc cht rt th, phn tn v ra kh.

 

Bng 3.4.2. Bng so snh xp ca cc phu lc xp

 

S

xp

ng knh ti a ca cc l xp (mm)

c

Php

Anh

1,6

di 1,6

5f

-

-

-

1 - 2,5

5

-

5

4

1,6 - 4

-

-

-

-

4 - 6

-

5

-

10

4 - 10

4f

-

4

16

10 - 16

4

4

-

40

16 - 40

3

3

3

-

40 - 50

-

-

2

100

40 - 100

2

2

-

-

100 - 120

-

-

1

160

100 - 160

1

1

-

-

150 - 200

0

0

-

250

160 - 250

-

-

-

-

200 - 500

-

00

-

(Nhng gii hn ch dn l gn ng)