DUNG DỊCH POVIDON IOD

Solutio Povidoni Iodi

 

Dung dịch povidon iod là dung dịch nước của iod và povidon, dung dịch thuốc dùng ngoài.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Dung dịch thuốc” (phụ lục 1.3) và các yêu cầu sau đây:

 

Hàm lượng của iod, I, từ 0,85 đến 1,20% (kl/tt) so với hàm lượng ghi trên nhăn.

 

Tính chất.

Chất lỏng màu nâu thẫm

 

Định tính

A. Pha loăng 1 ml chế phẩm với nước thành 20 ml. Lấy 1 ml dung dịch vừa pha loăng thêm vào đó 1 ml dung dịch hỗn hợp gồm 1 ml hồ tinh bột (CT) và 9 ml nước; dung dịch có màu xanh thẫm.

B. Chuyển 10 ml chế phẩm vào b́nh nón 50 ml và phủ lên miệng b́nh miếng giấy lọc đă được tẩm 0,05 ml hồ tinh bột (CT); giấy lọc không chuyển màu xanh trong 60 giây.

C. Pha loăng 20 ml chế phẩm với nước thành 100 ml. Lấy 10 ml dung dịch này và thêm vào đó từng giọt dung dịch natri thiosulfat 0.1 M (TT) cho đến khi dung dịch mất màu của iod; để 5 ml cho thử nghiệm D. Lấy 5 ml dung dịch thêm vào 10 ml dung dịch acid hydrocloric 1 M (TT) và 5 ml dung dịch kali dicromat 7.0% ( kl/tt); xuất hiện tủa màu đỏ.

D. Lấy 5 ml dung dịch ở thử nghiệm C để lại, thêm 2 ml dung dịch amoni cobalthiocyanat (TT) vừa mới acid hóa bằng dung dịch acid hydrocloric 5 M (TT), dung dịch có tủa màu xanh.

 

pH

Từ 1,5 đến 6,5 (phụ lục 6.2).

 

Iodid

Không quá 0.6%  khi tiến hành theo phương pháp sau:

Pha loăng 5 ml dung dịch chế phẩm với nước thành 100 ml và thêm  natri metabisulfit (TT) cho đến khi màu của iod biến mất. Thêm 25 ml dung dịch bạc nitrat 0.1 N (CĐ), 10 ml acid nitric (TT) và 5 ml  dung dịch sắt amoni sulfat (TT). Chuẩn độ bằng dung dịch amoni thiocyanat 0,1 N (CĐ). Tiến hành song song mẫu trắng trong cùng điều kiện.

1 ml dung dịch bạc nitrat 0.1 N (CĐ) tương đương với 12.69 mg iod toàn phần.

Tính hàm lượng % iod toàn phần và trừ cho hàm lượng % của iod đă được xác định trong phần định lượng để thu được hàm lượng % của iodid.

 

Định lượng

Lấy 10,0 ml chế phẩm, thêm 10 ml dung dịch acid hydrocloric 0,1 M (TT) và thêm nước vừa đủ 150 ml, chuẩn độ bằng dung dịch natri thiosulfat 0,02 M (CĐ). Xác định điểm kết thúc bằng phương pháp chuẩn độ đo điện thế ( phụ lục 10.2).

1 ml dung dịch natri thiosulfat 0,02 M (CĐ) tương đương với 2,538 mg iod, I.

 

Bảo quản

Trong bao b́ kín, để nơi khô mát, tránh ánh sáng.

 

Loại thuốc

Thuốc bôi ngoài da chống nhiễm khuẩn.

 

Hàm lượng thường dùng

Dung dịch 10%.