MAU N B (Vo re)

Cortex Paeoniae suffruticosae

 

Vo re phi kho cua cay Mau n (Paeonia suffruticosa Andr. ), ho Mau n (Paeoniaceae)

Mo ta

Mau n b hnh ong hoac na hnh ong, co khe nt doc, hai mep thng cuon cong vao trong hoac m ra, dai 5 - 20 cm, ng knh 0,5 - 1,2 cm, day 0,1 - 0,4 cm. Mat ngoai mau nau hay vang nau, co nhieu lo b nam ngang va vet seo re nho, ni troc vo ban, co mau phan hong. Mat trong cua vo mau vang tro hoac nau nhat, co van doc nho, ro, thng co nhieu tinh the nho sang. Chat cng gion, de be gay. Mat gay gan phang, co tinh bot, mau pht hong. V hi ang va se. Mui thm ac biet.

Bot

Mau nau o nhat, hat tinh bot rat nhieu, hat n loai hnh tron hoac hnh a giac, ng knh 3 - 16 mm, ron co dang iem hoac ke nt hoac hnh ch V, hat kep co t 2 - 6 hat hp thanh. Nhng bo tinh the calci oxalat co ng knh 9 - 45 mm, oi khi cac te bao cha cac tinh the nay lai ng lien nhau, xep thanh cac cum bo tinh the, co khi 1 te bao lai cha nhieu bo calci oxalat . Te bao ban hnh ch nhat, thanh hi day mau o nhat.

nh tnh

A. Lắc 0,15 g bot dc lieu vi 25 ml ethanol (TT) trong vai phut roi loc. Pha loang 1 ml dch loc vi ethanol (TT) thanh 25 ml dung dch. o quang pho hap thu, dung dch thu c phai co cc ai hap thu bc song 274 1 nm

B. Lac 0,5 g bot dc lieu vi 5 ml ether ethylic (TT) trong 10 phut, loc; boc hi dch loc tren cach thuy en kho, hoa can trong 3 ml ethanol (TT), cho them 1 giot dung dch sat (III) clorid 5 % (TT), xuat hien mau ta o.

C. Phng phap sac ky lp mong (Phu luc 5.4)

Ban mong: Silica gel G

Dung moi khai trien: Cyclohexan ethyl acetat (3 : 1).

Dung dch th: Lay 1 g bot dc lieu them 10 ml ether ethylic (TT), lac ky, e yen 10 phut, loc. Boc hi dch loc tren cach thuy en kho, cho them 2 ml aceton (TT) e hoa tan can kho, lam dung dch th.

Dung dch oi chieu: Hoa tan paeonol trong aceton (TT) thanh dung dch co nong o 5 mg/ml. Neu khong co paeonol, lay 1 g bot Mau n b (mau chuan), chiet nh mau th.

Cach tien hanh: Cham rieng biet len ban mong 10 l moi dung dch th va dung dch oi chieu. Sau khi trien khai, lay tam sac ky ra, e kho trong khong kh, roi phun dung dch sat (III) clorid 5 % trong ethanol (TT). Tren sac ky o cua dung dch th phai co cac vet cung mau sac va gia tr Rf vi vet tren sac ky o cua dung dch oi chieu.

o am

Khong qua 13 % (Phu luc 12.13).

Tap chat (Phu luc 12.11)

T le go lan: Khong qua 5 %.

Tap chat khac: Khong qua 1 %.

Tro toan phan

Khong qua 5 % (Phu luc 9.8).

nh lng

Can chnh xac khoang 0,2 g bot dc lieu cho vao trong bnh cau, cat keo hi nc cho en khi dch cat ra c khoang 450 ml, them nc va u 500 ml, lac eu. o quang pho hap thu cua dung dch nay bc song 274 nm. Tnh ham lng paeonol trong dc lieu da vao A (1 %, 1 cm). Lay 862 la gia tr A (1 %, 1 cm) cua paeonol bc song 274 nm.

Dc lieu phai cha paeonol (C9H10O3) khong di 1,2 % tnh theo dc lieu kho kiet.

Che bien

Thu hoạch vo ma thu, đo lấy rễ, loại bỏ đất ct v rễ con, rửa sạch, bc lấy vỏ mềm, thi lt, phơi kh.

Bảo quản

Nơi kh, mt.

Tnh vị, qui kinh

Kh, tn, hơi hn. Quy vo kinh tm, can, thận, tm bo.

Cng năng, chủ trị

Thanh nhiệt lương huyết, hoạt huyết ho ứ. Chủ trị: Pht ban, khi huyết, nục huyết, sốt hư lao, cốt chưng, v kinh, bế kinh, nhọt độc sưng đau, sang chấn.

Cch dng, liều lượng

Ngy 6 12 g, phối hợp trong cc bi thuốc.

King kỵ

Khng dng cho người tỳ vị hư hn, ỉa chảy, kinh nguyệt ra nhiều, phụ nữ c thai.