THUỐC NHỎ MẮT  KẼM SULFAT

Collyrium Zinci sulfatis

 

Là dung dịch vô khuẩn của kẽm sulfat trong nước.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc nhỏ mắt” (Phụ lục 1.14) và các yêu cầu sau đây:

 

Hàm lượng kẽm sulfat, ZnSO4.7H2O, từ 95,0 đến 105,0% so với hàm lượng ghi trên nhăn.

 

Tính chất

Dung dịch trong suốt, không màu.

 

Định tính

Dung dịch chế phẩm cho các phản ứng của các ion kẽm và sulfat (Phụ lục 8.1).

 

pH

Từ 4,5 đến 5,5 (Phụ lục 6.2).

 

Định lượng

Lấy chính xác một thể tích thuốc nhỏ mắt chứa 25 mg kẽm sulfat, thêm 50 ml nước và 10 ml dung dịch đệm amoniac pH 10,0 (TT). Chuẩn độ bằng dung dịch dinatri dihydro ethylendiamin tetraacetat 0,01 M (CĐ), dùng hỗn hợp đen eriocrom T (TT) làm chỉ thị.

1 ml dung dịch dinatri dihydro ethylendiamin tetraacetat 0,01 M(CĐ) tương đương vớI 2,875 mg ZnSO4.7H2O.

 

Bảo quản

Trong bao b́ kín, nơi khô mát, tránh ánh sáng.

 

Hàm lượng thường dùng

0,5%