KEM BÔI DA KETOCONAZOL VÀ NEOMYCIN

Cremoris  Ketoconazoli et  Neomycini          `

 

Là kem bôi da có chưa ketoconazol và neomycin sulfat.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc mềm dùng trên da va niêm mạc" mục “Kem” (Phụ lục 1.12) và các yêu cầu sau:

 

Hàm lượng ketoconazol, C26H28Cl2N4O4, từ 90,0% đến 110,0%, so với hàm lượng ghi trên nhăn.

Hàm lượng neomycin từ 90,0% đến 120,0%, so với hoạt lực ghi trên nhăn.

 

Tính chất

Kem màu trắng đục, đồng nhất.

 

Định tính

A. Phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4)

Bản mỏng: Silica gel GF254 dày 0,25 mm. 

Dung môi khai triển: N-hexan - ethylacetat - methanol - nước - acid acetic băng (42 : 40 : 15 : 2 : 1).

Dung dịch thử: Chuyển một lượng chế phẩm tương ứng với 50 mg ketoconazol, vào b́nh gạn. bằng 50 ml cloroform (TT) và lắc kỹ. Thêm 5 ml nước, lắc kỹ và để phân lớp hoàn toàn. Lấy lớp cloroform và lọc.

Dung dịch đối chiếu: Dung dịch của ketoconazol chuẩn có nồng độ 1 mg/ml trong cloroform (TT).

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 ml mỗi dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc kư, để bản mỏng khô ngoài không khí và quan sát bản mỏng dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 254 nm.

Vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch thử phải phù hợp với vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu về vị trí và màu sắc.

B. Trong phần định lượng ketoconazol, pic chính trên sắc kư đồ của dung dịch thử phải có thời gian lưu tương ứng với thời gian lưu của pic chính trên sắc kư đồ của dung dịch chuẩn.

C. Phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4)

Bản mỏng: Silica gel G dày 0,25 mm. 

Dung môi khai triển: Methanol - amoniac 13,5 M - cloroform (60 : 40 : 20).

Dung dịch thử: Chuyển một lượng chế phẩm tương ứng với 7000 IU neomycin vào b́nh gạn bằng 10 ml cloroform (TT) và thêm 5 ml nước, lắc kỹ và để phân lớp hoàn toàn. Lấy lớp nước và lọc.

Dung dịch đối chiếu: Dung dịch neomycin sulfat chuẩn 0,2% .

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 ml mỗi dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc kư, để bản mỏng khô ngoài không khí và phát hiện vết bằng cách đặt bản mỏng trong b́nh kín đă băo ḥa hơi iod đến khi xuất hiện vết hoặc phun dung dịch ninhydrin 1%  trong n-butanol và sấy ở 105 oC trong 5 phút.

Vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch thử phải phù hợp với vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu về vị trí và màu sắc.

 

Định lượng

Định lượng ketoconazol

Phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3).

Pha động: Hỗn hợp methanol (TT)dung dịch amoni acetat (TT) 1% (9 :1).

Dung dịch chuẩn: Hoà tan một lượng ketoconazol chuẩn trong pha động để thu được dung dịch có nồng độ khoảng 30 mg/ml. Lọc qua màng lọc 0,45 mm.

Dung dịch thử: Cân chính xác một lượng chế phẩm tương ứng với 15 mg ketoconazol vào cốc có mỏ. Thêm khoảng 30 ml pha động, làm nóng trong cách thủy ở 60 oC và siêu âm khoảng 3 phút. Lặp lại quá tŕnh ḥa tan trên thêm 2 lần nữa. Để nguội và chuyển hỗn hợp vào b́nh định mức dung tích 50 ml, tráng rửa cốc bằng pha động và gộp dịch rửa vào b́nh định mức trên, thêm pha động đến định mức, trộn đều. Làm lạnh trong nước đá trong khoảng 15 phút, lọc và bỏ dịch lọc đầu, để dịch lọc về nhiệt độ pḥng. Hút chính xác 5,0 ml dịch lọc và thêm pha động vừa đủ 50 ml, trộn đều. Lọc qua màng lọc 0,45mm.

Điều kiện sắc kư:

Cột thép không gỉ (25 cm x 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh C (10 mm).

Detector quang phổ tử ngoại đặt ở bước sóng 244 nm.

Tốc độ ḍng: 1,0 ml/phút.

Thể tích tiêm: 20 ml.

Cách tiến hành:

Kiểm tra khả năng thích hợp của hệ thống sắc kư: Tiến hành sắc kư đối với dung dịch chuẩn. Phép thử chỉ có giá trị khi độ lệch chuẩn tương đối của diện tích pic ketoconazol nhỏ hơn 2,0%.

Tiến hành sắc kư lần lượt đối với dung dịch chuẩn và dung dịch thử.

Tính hàm lượng ketoconazol, C26H28Cl2N4O4, có trong một đơn vị chế phẩm dựa vào diện tích pic thu được từ sắc kư đồ của dung dịch thử, dung dịch chuẩn và hàm lượng C26H28Cl2N4O4 trong ketoconazol chuẩn,

Định lượng neomycin sulfat

Dung dịch thử: Chuyển một lượng chế phẩm tương ứng với 16.000 IU neomycin vào b́nh gạn bằng 50 ml cloroform (TT), lắc kỹ và chiết 4 lần, mỗi lần với 20 ml dung dịch đệm số 2. Gộp các dịch chiết, thổi khí nitơ để loại cloroform ḥa tan và chuyển vào b́nh định mức dung tích 100 ml, thêm dung dịch đệm số 2 đến định mức. Lọc qua giấy lọc và bỏ dịch lọc đầu. Tiếp tục pha loăng dịch lọc bằng dung dịch đệm số 2 để thu được dung dịch thử có nồng độ tương đương với nồng độ của dung dịch chuẩn

Tiến hành định lượng theo phương pháp "Xác định hoạt lực thuốc kháng sinh bằng phương pháp thử vi sinh vật"Phụ lục 13.9

 

Bảo quản

Trong chai nút kín.Để nơi khô mát, tránh ánh sáng.

 

Loại thuốc

Chống nấm.

 

Hàm lượng hường dùng

Ketoconazol 2,0% kl/kl

Neomycin sulfat 3.500 IU/g (0,5% kl/kl)