KAOLIN NHE THIEN NHIEN  

Kaolinum leve naturale

 

Kaolin nhe thien nhien la nhom silicat thien nhien ngam nc a c loai hau het cac tap chat bang cach gan loc va say kho. Khong cha cac tac nhan phan tan.

Tnh chat

Bot trang nhe, khong co cac hat cat san, khong mui hoac gan nh khong mui, s co cam giac trn. Thc te khong tan trong nc va cac acid vo c.

nh tnh

Phep th A va B c tien hanh theo chuyen luan kaolin nhe.

C. Nghien 2 g che pham vi 2 ml nc. Hon hp thu c khong c chay.

Tieu phan tho, arsen, kim loai nang, clorid, mat khoi lng do lam kho, mat khoi lng do nung va chat hoa tan

c tien hanh th va phai ap ng yeu cau nh trong chuyen luan kaolin nhe.

Tieu phan mn  

Phan tan 5 g che pham trong 250 ml nc co cha 50 mg natri pyrophosphat (TT) bang cach lac manh trong 2 phut trong bnh non co nut mai, rot ngay vao ong ong thuy tinh co ng knh 5 cm, ong thi chuyen 20 ml hon dch tren bang pipet vao coc thuy tinh va boc hi en kho, say en khoi lng khong oi 105 oC. Phan con lai trong ong ong e yen trong 4 gi 20 oC. Hut 20 ml hon dch bang pipet v tr di be mat chat long ung 5 cm va khong c lam uc, chuyen vao coc thuy tinh va boc hi en kho, say en khoi lng khong oi 105 oC. Khoi lng can cua lan hut sau khong c nho hn 70% khoi lng can cua lan hut trc.

Bao quan  

Trong bao b kn.

Loại thuốc

Chong tieu chay.

Che pham

Hon hp kaolin, hon hp kaolin va morphin.

 

Ghi chu: Khi kaolin hoac kaolin nhe c ke n hoac yeu cau th cap phat kaolin nhe, tr khi biet chac chan kaolin nhe thien nhien c yeu cau.