ETHANOL

Ethanolum

Alcol tuyệt đối, alcol khan

CH3 - CH2 - OH

C2H5OH P.t.l: 46,07

Ethanol phải chứa t nhất 99,5% (tt/tt) hoặc 99,2% (kl/kl) C2H5OH ở 20 oC, tnh từ tỉ trọng tương đối bằng cch tra bảng độ cồn (Phụ lục 6.5).

Tnh chất

Chất lỏng khng mu, trong, động v dễ bay hơi, si ở 78 oC, c mi thơm đặc trưng của rượu, dễ chy, chy với ngọn lửa mu xanh da trời, khng c khi, ht ẩm. Ha trộn với nước, cloroform v với ether.

Định tnh; độ trong v mu sắc của dung dịch; giới hạn acid - kiềm; độ hấp thụ quang; tạp chất bay hơi; cắn cn lại sau khi bay hơi.

Phải tun theo cc yu cầu v phương php thử như đ qui định trong chuyn luận ethanol 96%.

Tỷ trọng tương đối

Từ 0,790 đến 0,793 (Phụ lục 6.5).

Bảo quản

Trnh ẩm, ở nhiệt độ từ 8 đến 15 oC, dễ chy.