VIÊN NÉN ERYTHROMYCIN STEARAT

Tabellae Erythromycini stearas

 

Là viên nén hoặc viên bao chứa erythromycin stearat.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc viên nén" (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau:

 

Hàm lượng erythromycin, C37H67NO13, từ 90,0% đến 110,0% so với hàm lượng ghi trên nhăn.

 

Tính chất

Viên nén màu trắng, không mùi; hoặc viên bao có màu đồng đều, nhẵn, không nứt cạnh, không dính tay, bên trong  có màu trắng.

 

Định tính

Lấy 10 viên (loại bỏ vỏ bao, nếu có) và nghiền thành bột mịn.

A. Cân một lượng bột viên tương ứng với khoảng 0,1 g erythromycin stearat, thêm 10 ml nước, lắc mạnh, gạn bỏ lớp nước, lấy cắn thêm 10 ml methanol (TT), lắc và lọc, bay hơi dịch lọc đến khô. Sấy cắn thu được ở áp suất không quá 0,7 kPa. Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) của cắn phải phù hợp với phổ đối chiếu của erythromycin stearat hay với phổ của erythromycin stearat chuẩn.

B. Lấy một lượng bột viên có chứa khoảng 3 mg erythromycin, thêm 2 ml aceton (TT), lắc kỹ  và thêm 2 ml acid hydrocloric đậm đặc (TT). Xuất hiện màu vàng cam, sau chuyển sang đỏ, rồi sang màu đỏ tím đậm. Thêm 2 ml cloroform (TT) và lắc kỹ, để yên cho tách lớp, lớp cloroform có màu tím.

C. Lấy một lượng bột viên có chứa khoảng 50 mg erythromycin, thêm 10 ml cloroform (TT), lắc kỹ  và lọc. Bay hơi dịch lọc đến khô. Đun nóng nhẹ 0,1 g cắn thu được với 5 ml dung dịch acid hydrocloric 2 M (TT) và 10 ml nước cho đến sôi. Có những hạt nhỏ dạng dầu nổi lên bề mặt. Để nguội, hớt lớp váng dầu cho vào ống nghiệm, thêm 3 ml dung dịch natri hydroxyd 0,1 M (TT), đun nóng, rồi làm nguội, dung dịch chuyển sang dạng gel. Thêm 10 ml nước nóng và lắc, dung dịch có bọt. Lấy 1 ml dung dịch thu được, thêm dung dịch calci clorid 10% (TT), xuất hiện tủa dạng hạt, không tan trong acid hydrocloric (TT).

 

Độ ḥa tan (Phụ lục 11.4)

Thiết bị: Kiểu cánh khuấy.

Môi trường: 900ml dung dịch natri acetat 2,722% được điều chỉnh tới pH 5,0 bằng acid acetic băng (TT).

Tốc độ quay: 50 ṿng/phút.

Thời gian: 45 phút.

Cách tiến hành:

Dung dịch thử: Lấy một phần dung dịch môi trường đă hoà tan mẫu thử, lọc (bỏ 20ml dịch lọc đầu). Hút chính xác 5,0 ml dịch lọc vào b́nh định mức dung tích 100 ml, thêm 40 ml acid acetic băng (TT), 10 ml dung dịch 4-dimethylamino benzaldehyd 0,5% (kl/kl) trong acid acetic băng và thêm hỗn hợp acid acetic băng - acid hydrocloric đậm đặc (35 : 70) vừa đủ đến vạch, lắc đều. Để yên 15 phút.

Dung dịch chuẩn: Chuẩn bị dung dịch của erythromycin stearat chuẩn trong môi trường ḥa tan có nồng độ tương đương với dung dịch mẫu thử. Lấy chính xác 5,0 ml dung dịch chuẩn thu được và tiến hành như với dung dịch thử.

Đo độ hấp thụ (Phụ lục 4.1) của các dung dịch thử và dung dịch chuẩn thu được ở bước sóng có 485 nm, cốc đo dày 1 cm, mẫu trắng là 5 ml môi trường ḥa tan được tiến hành tương tự như dung dịch thử.

Yêu cầu: Không ít hơn 70% lượng erythromycin, C37H67NO13, so với lượng ghi trên nhăn được hoà tan trong 45 phút.

 

Mất khối lượng do làm khô

Không được quá 5,0% (Phụ lục 9.6).

Cân chính xác khoảng 0,1 g bột thuốc, sấy trong chân không ở 60 oC trong 3 giờ.

 

Định lượng

Cân 20 viên (loại bỏ vỏ bao, nếu có), tính khối lượng trung b́nh của viên và nghiền thành bột mịn. Cân chính xác một lượng bột viên đă nghiền mịn tương ứng với 25 mg erythromycin vào b́nh định mức dung tích 100 ml.Thêm 50 ml methanol (TT), lắc kỹ và thêm methanol (TT) vừa đủ đến vạch.

Tiến hành định lượng theo chuyên luận "Xác định hoạt lực thuốc kháng sinh bằng phương pháp thử vi sinh vật" (Phụ lục 13.9).

Tính hàm lượng của erythromycin ,C37H67NO13, trong viên.

Cứ 1000 IU t́m thấy tương ứng với 1 mg C37H67NO13 .

 

Bảo quản

Trong vỉ nhôm hoặc trong chai lọ nút kín.

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng.

 

Loại thuốc

Thuốc kháng sinh.

Hàm lượng thường dùng

250 mg; 500 mg.