CLORAMPHENICOL

Chloramphenicolum

 

 

C11H12Cl2N2O5                                                                                                  P.t.l: 323,1

 

Cloramphenicol là 2,2-dicloro-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4- nitrophenyl)ethyl] acetamid, được điều chế bằng cách nuôi cấy một số chủng Streptomyces venezuelae trong môi trường thích hợp và thường được sản xuất bằng phương pháp tổng hợp. Chế phẩm phải chứa từ 98,0 đến 102,0% C11H12Cl2N2O5, tính theo chế phẩm đă làm khô.

Tính chất

Bột kết tinh màu trắng, trắng xám hoặc trắng vàng hay tinh thể h́nh kim hoặc phiến dài. Khó tan trong nước, dễ tan trong ethanol 96% và trong propylen glycol.

Dung dịch trong ethanol th́ hữu tuyền, trong ethyl acetat th́ tả tuyền.

Định tính

Có thể chọn một trong hai nhóm phép thử định tính sau:

Nhóm 1: A, B

Nhóm 2: B, C, D, E

A. Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) của chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại của cloramphenicol chuẩn (ĐC).

B. Điểm chảy từ 149 oC đến 153 oC (Phụ lục 6.7)

C. Trong phần thử tạp chất liên quan, vết chính trên sắc kư đồ của 1 µl dung dịch thử phải tương đương với vết chính của dung dịch đối chiếu (1) về vị trí và kích thước.

D. Hoà tan khoảng 10 mg chế phẩm trong 1 ml ethanol 50% (TT), thêm 3 ml dung dịch calci clorid 1% (TT) và 50 mg bột kẽm (TT), đun nóng trên cách thủy 10 phút. Lọc dung dịch nóng và để nguội. Thêm 0,1 ml benzoyl clorid (TT) và lắc 1 phút. Thêm 0,5 ml dung dịch sắt (III) clorid 10,5% (TT) và 2 ml cloroform (TT), lắc. Lớp nước có màu đỏ tím nhạt đến đỏ tía.

E. Lấy 50 mg chế phẩm vào chén sứ, thêm 0,5 g natri carbonat khan (TT), đốt trên ngọn lửa trong 10 phút, để nguội. Hoà tan cắn bằng 5 ml dung dịch acid nitric 2 M  (TT) và lọc. Lấy 1 ml dịch lọc, thêm 1 ml nước, dung dịch này phải cho phản ứng A của ion clorid (Phụ lục 8.1).

Giới hạn acid - kiềm

Lắc 0,1 g chế phẩm  với 20 ml nước không có carbon dioxyd (TT), thêm 0,1 ml dung dịch xanh bromothymol (TT). Không được dùng quá 0,1 ml dung dịch acid hydrocloric 0,02 M (CĐ) hoặc dung dịch natri hydroxyd 0,02 M (CĐ) để làm chuyển màu của chỉ thị.

Góc quay cực riêng

Từ +18,5o đến +20,5o (Phụ lục 6.4).

Ḥa tan 1,50 g chế phẩm trong ethanol (TT) và pha loăng thành 25,0 ml với cùng dung môi.

Tạp chất liên quan

Không được quá 0,5.

Xác định bằng phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4)

Bản mỏng: Silica gel GF254 (TT).

Dung môi khai triển: Cloroform - methanol - nước (90 : 10 : 1).

Dung dịch thử: Ḥa tan 0,10 g chế phẩm trong aceton (TT) và pha loăng thành 10 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu (1): Ḥa tan 0,10 g cloramphenicol (ĐC) trong aceton (TT) và pha loăng thành 10 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu (2): Pha loăng 0,5 ml dung dịch đối chiếu (1) thành 100 ml bằng aceton (TT).

Cách tiến hành:

Chấm riêng biệt lên bản mỏng 1 µl và 20 µl dung dịch thử, 1 µl dung dịch đối chiếu (1) và 20 µl dung dịch đối chiếu (2). Triển khai sắc kư cho đến khi dung môi đi được khoảng 15 cm. Làm khô bản mỏng ngoài không khí, kiểm tra dưới ánh sáng đèn tử ngoại ở bước sóng 254 nm. Bất kỳ vết phụ nào trên sắc kư đồ thu được từ 20 µl dung dịch thử không được đậm màu hơn vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (2) (0,5%).

Clorid

Không được quá 100 phần triệu (Phụ lục 9.4.5)

Lấy 1,00 g chế phẩm, thêm 20 ml nước và 10 ml acid nitric (TT), lắc trong 5 phút. Lọc qua giấy lọc đă được rửa bằng cách lọc nhiều lần, mỗi lần với 5 ml nước cho đến khi 5 ml dịch lọc không bị đục khi thêm 0,1 ml acid nitric (TT) và 0,1 ml dung dịch bạc nitrat 4,25% (TT).

Lấy 15 ml dịch lọc đem thử.

Mất khối lượng do làm khô

Không được quá 0,5% (Phụ lục 9.6)

(1,0 g; 100 oC đến 105 oC).

Tro sulfat

Không được quá 0,1% (Phụ lục 9.9, phương pháp 2)

Dùng 2,0 g chế phẩm.

Chất gây sốt

Nếu chế phẩm dùng để pha chế thuốc tiêm truyền mà không xử lư loại chất gây sốt th́ phải đạt yêu cầu phép thử chất gây sốt (Phụ lục 13.4).

Tiêm 2,5 ml dung dịch chế phẩm trong nước có nồng độ 2 mg/ml cho mỗi kg trọng lượng thỏ.

Định lượng

Ḥa tan 0,100 g chế phẩm trong nước và pha loăng thành 500,0 ml với cùng dung môi. Pha loăng 10,0 ml dung dịch thu được thành 100,0 ml bằng nước. Đo độ hấp thụ (Phụ lục 4.1) của dung dịch thu được tại bước sóng cực đại 278 nm.

Tính hàm lượng C11H12Cl2N2O5 theo A (1%, 1 cm), lấy 297 là giá trị A (1%, 1 cm) ở bước sóng 278 nm.

Bảo quản

Tránh ánh sáng. Nếu chế phẩm là vô khuẩn, bảo quản trong đồ đựng kín, tránh nhiễm khuẩn.

Nhăn

Phải quy định rơ điều kiện bảo quản. Phải ghi rơ nếu chế phẩm không có chất gây sốt.

Loại thuốc

Kháng khuẩn.

Chế phẩm

Viên nén, viên nang, thuốc nhỏ mắt.