CEFUROXIM NATRI

Cefuroximum natricum

 

                             

 

 

 

 

 

C16H15N4NaO8S                                                                                                                             P.t.l: 446,4    

 

Cefuroxim natri là muối natri của acid (6R,7R)           -3[(carbamoyloxy)methyl]-7-[[(Z)-(furan-2-yl)(methoxyimino) acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylic, phải chứa từ 96,0 đến 102,0% C16H15N4NaO8S, tính theo chế phẩm khan.

 

Tính chất

Bột trắng hoặc gần như trắng, hơi hút ẩm, dễ tan trong nước, rất khó tan trong ethanol.

 

Định tính

A. Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) của chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại của cefuroxim natri chuẩn (ĐC).

B. Chế phẩm phải cho phản ứng (A) của ion natri (Phụ lục 8.1).

 

Độ trong và màu sắc của dung dịch

Dung dịch S: Ḥa tan 2,0 g chế phẩm trong nước không có carbon dioxyd (TT) và pha loăng thành 20,0 ml với cùng dung môi.

Dung dịch S không được đục hơn hỗn dịch chuẩn II (Phụ lục 9.2). Độ hấp thụ  (Phụ lục 4.1) của dung dịch S đo ở 450 nm không được lớn hơn 0,25.

 

pH

Từ 5,5 đến 8,0 (Phụ lục 6.2).

Pha loăng 2 ml dung dịch S thành 20 ml với nước không có carbon dioxyd (TT).

 

Góc quay cực riêng

Từ +59o  đến +66o, tính theo chế phẩm khan (Phụ lục 6.4).

Ḥa tan 0,500 g chế phẩm trong dung dịch đệm acetat pH 4,6 (TT) và pha loăng thành 25 ml với cùng dung môi.

 

Tạp chất liên quan

Xác định bằng phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3).

Pha động: Trộn 1 thể tích acetonitril với 10 thể tích dung dịch đệm acetat pH 3,4, được chuẩn bị bằng cách ḥa tan 6,01 g acid acetic băng (TT) và 0,68 g natri acetat (TT) trong nước và pha loăng thành 1000 ml với cùng dung môi.

Dung dịch thử (1): Ḥa tan 25,0 mg chế phẩm trong nước và pha loăng thành 25,0 ml với cùng dung môi.

Dung dịch thử (2): Pha loăng 5,0 ml dung dịch này với nước thành 50,0 ml .

Dung dịch đối chiếu (1): Ḥa tan 25,0 mg cefuroxim natri chuẩn (ĐC) với nước và pha loăng thành  25 ml với cùng dung môi. Pha loăng 5,0 ml dung dịch này với nước thành 50,0 ml.

Dung dịch đối chiếu (2): Đun trong cách thủy 20 ml dung dịch đối chiếu (1) ở 80 oC trong 15 phút. Làm nguội và tiêm ngay.

Dung dịch đối chiếu (3): Pha loăng 1,0 ml dung dịch thử (1) với nước thành 100 ml.

Điều kiện sắc kư:

Cột thép không gỉ (25 cm x 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh là hexylsilyl silica gel dùng cho sắc kư, 5 mm.

Detector quang phổ tử ngoại ở bước sóng 273 nm.

Tốc độ ḍng: 1,5 ml/phút.

Thể tích tiêm : 20 ml

Cách tiến hành:

Tiêm dung dịch đối chiếu (2). Phép thử chỉ có giá trị khi độ phân giải giữa hai pic của cefuroxim và tạp chất A (descarbamoylcefuroxim) không được nhỏ hơn 2,0.

Tiêm dung dịch thử (1) và dung dịch đối chiếu (3). Tiến hành sắc kư trong khoảng thời gian gấp 3 lần thời gian lưu của píc chính. Trên sắc ‎kư đồ thu được từ dung dịch thử (1), diện tích của  bất kỳ pic phụ nào cũng không được lớn hơn diện tích của pic chính thu được trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (3) (1,0%); tổng diện tích của tất cả các pic phụ không được lớn hơn 3 lần diện tích của pic chính thu được trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (3) (3,0%). Bỏ qua những pic có diện tích nhỏ hơn 0,05 lần diện tích của pic chính thu được trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (3) (0,05%).

 

N,N-Dimethylanilin

Không quá 20 phần triệu (Phụ lục 10.16, phương pháp 2).

 

Acid 2-Ethylhexanoic

Không quá 0,5% (kl/kl).

Phương pháp sắc kư khí (Phụ lục 10.17).

 

Nước

Không quá 3,5% (Phụ lục 10.3)

Dùng 0,400 g chế phẩm.

 

Độ vô khuẩn

Nếu chế phẩm dự định để sản xuất thuốc tiêm mà không có phương pháp hữu hiệu nào khác để tiệt khuẩn th́ phải đáp ứng phép thử “Độ vô khuẩn” (Phụ lục 13.7).

 

Nội độc tố vi khuẩn

Không được quá 0,10 IU/mg. Nếu chế phẩm dự định để sản xuất thuốc tiêm mà không có phương pháp hữu hiệu nào để loại nội độc tố vi khuẩn th́ phải đáp ứng phép thử “Nội độc tố vi khuẩn” (Phụ lục 13.2).

 

Định lượng

Phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3 ).

Pha động, điều kiện sắc kư và cách tiến hành: Như mô tả trong mục xác định tạp chất liên quan. Sử dụng dung dịch thử (2) và dung dịch đối chiếu (1).

Căn cứ vào diện tích pic thu được từ dung dịch thử, dung dịch đối chiếu và dựa vào hàm lượng của C16H15N4NaO8S            trong cefuroxim natri chuẩn, tính hàm lượng của C16H15N4NaO8S trong chế phẩm.  

Bảo quản

Bảo quản trong chai nút kín, tránh ánh sáng. Nếu là chế phẩm vô khuẩn phải đựng trong chai tiệt trùng, kín, chống nhiễm khuẩn.

 

Nhăn

Phải quy định rơ thời hạn sử dụng và điều kiện bảo quản.

 

Công dụng

Kháng khuẩn.

 

Chế phẩm

Thuốc tiêm.