CAU (Vỏ quả)

Pericarpium Arecae catechi

Đại phc b, đại phc mao

Vỏ quả đ bỏ vỏ xanh phơi hay sấy kh của cy Cau (Areca catechu L.), họ Cau (Arecaceae).

M tả

Đại phc b: L vỏ quả cau chưa chn, bỏ vỏ ngoi. Vỏ quả cứng hnh bầu dục hay hnh trứng di, lm cong, di 4 - 7 cm, rộng 2 - 3,5 cm, vỏ dy 0,2 - 0,5 cm. Phần ngoi mu nu thẫm đến mu gần đen, c vn nhăn dọc v vn ngang nh ln. Đỉnh c vết sẹo của vi nhụy, gốc c vết cuống quả v đi hoa. Vỏ qủa trong hnh vỏ s, mu nu tới nu sẫm, bng mịn v cứng, chắc. Thể nhẹ, chất rắn, c thể x theo chiều dọc. Khi x dọc c thể thấy sợi vỏ quả giữa. Mi nhẹ, vị hơi se.

Đại phc mao: L vỏ qủa cau chn, bc vỏ quả ngoi rồi lm cho tơi ra. Đi khi c hnh bầu dục hoặc hnh lm cong. Vỏ qủa ngoi c thể mất hoặc cn st lại. Khối sợi vỏ quả giữa, di 4 - 7 cm, mu trắng ng hay mu nu nhạt. Thể nhẹ v xốp, chất mềm dai. Vỏ quả trong hnh vỏ s, mu nu vng hoặc mu nu, mặt trong nhẵn mịn, đi khi bị gy dọc. Hơi c mi, vị nhạt.

Bột

Mu trắng ng. Sợi vỏ quả giữa tụ thnh b, nhỏ, di, đường knh 8 - 15 mm, hơi ho gỗ, cc lỗ trao đổi r; cc tế bo bao quanh b sợi ny chứa b tinh thể silic, đường knh khoảng 8 mm. Tế bo vỏ trong khng đều, hnh đa gic, hơi trn hoặc bầu dục, đường knh 48 - 88 mm, cc lỗ trao đổi r.

Độ ẩm

Khng qu 12,0 % (Phụ lục 9.6, 1 g, 105 oC, 4 giờ).

Tạp chất

Khng qu 1 % (Phụ lục 12.11).

Chế biến

Vo ma đng đến ma xun năm sau, hi quả chưa chn, phơi kh sau khi luộc, bổ đi, bỏ vỏ xanh, lấy ci thường gọi l đại phc b.

Vo cuối ma xun đến đầu ma thu, hi quả chn, phơi hoặc sấy kh sau khi luộc, bc lấy ci, đập cho xơ, phơi kh, thường gọi l đại phc mao.

Bo chế

Đại phc b loại bỏ tạp chất, rửa sạch, cắt đoạn, lm kh.

Đại phc mao loại bỏ tạp chất, rửa sạch, lm kh.

Bảo quản

Để nơi kh.

Tnh vị, quy kinh

Tn, vi n. Vo cc kinh tỳ vị, đại trường, tiểu trường.

Cng năng, chủ trị

Hạ kh, khoan trung, hnh thuỷ, tiu thũng. Chủ trị: Thấp trở, kh trệ, thượng vị trướng tức, đại tiện khng thng, thuỷ thũng, cước kh ph thũng.

Cch dng, liều lượng

Ngy dng 4,5 - 9 g, dạng thuốc sắc.

King kỵ

Bệnh hư khng c thấp nhiệt khng nn dng.