Cao lng tang cc m

 

Cng thc

Tang dip (Folium Mori ) 200 g

Cc hoa (Flos Chrysanthemi) 80 g

Lin kiu (Fructus Forsythiae) 120 g

Bc h ( Herba Menthae ) 60 g

Cam tho ( Radix et Rhizoma Glycyrrhizae ) 60 g

Hnh nhn ( Semen Armeniacae amarum ) 160 g

Ct cnh ( Radix Platycodonis ) 160 g

L cn ( Rhizoma Phragmitis ) 160 g

 

iu ch

Ch bin cc v thuc theo tng chuyn lun tng ng. Hnh nhn v Bc h ct ring theo phng php ct ko hi nc tch ring nc ct Bc h - Hnh nhn. B Hnh nhn, Bc h v cc dc liu cn li c sc vi nc hai ln, lc ly cc dch chit. Gp v c cc dch chit cn khong 400 ml. ngui, thm khong 1000 ml ethanol 96%, khuy u, lng 24 gi, lc v c c p sut gim ti cao c. Phi hp nc ct Bc h - Hnh nhn, thm cht bo qun, thm nc va 1000 ml. ng chai. Dn nhn thuc thng dng trong.

Ch phm phi p ng cc yu cu ghi trong chuyn lun Cao thuc (Ph lc 1.1) v cc yu cu sau:

 

Tnh cht

Cht lng mu nu en, mi thm, v hi ngt ng nh.

 

T trng

20oC : 1.038 (Ph lc 6.2).

 

khc x

1,3485 (Ph lc 6.1).

 

nh lng Amygdalin

Ly chnh xc 100 ml ch phm cho vo bnh cu dung tch 250 ml. Lp dng c sinh hn, ct thu hi cht bay hi. Ct ly khong 10 ml ong chnh xc cho vo bnh nn dung tch 100 ml, thm 2 ml Kali iodid (TT). Chun bng dung dch bc nitrat 0,1 N (C) cho n khi c mu trng c hi vng. Song song lm mu trng. 1 ml dung dch bc nitrat 0,1 N tng ng vi 91,48 mg amygdalin.

Ch phm phi cha hm lng amygdalin t 0,65% n 0,79%.

Bo qun

ng trong bao b nt kn, ni kh mt.

 

Cng nng, ch tr

Cng nng: S phong thanh nhit, tuyn ph ch khi. Ch tr: Thi m ph t phong n, ho, cm cm, vim ph qun, vim ng h hp trn, ming ho khan.

 

Cch dng, liu lng

Ngi ln ngy ung 2 ln mi ln 25 ml.

Tr em tu tui.