THUỐC TIÊM CALCI CLORID 10%

Injectio Calcii chloridi 10%

 

Là dung dịch vô khuẩn của calci clorid trong nước để pha thuốc tiêm.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “ Thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền”( Phụ lục 1.19) và các yêu cầu sau đây:

 

Hàm lượng calci clorid, CaCl2.2H2O từ 95,0% đến 105,0% so  với hàm lượng ghi trên nhăn.

 

Tính chất

Dung dịch trong, không màu.

 

Định tính

A. Lấy 1 ml chế phẩm, thêm vài giọt dung dịch amoni oxalat 4% (TT), tạo thành tủa trắng, tủa này ít tan trong dung dịch acid acetic 6 M (TT), tan trong acid hydrocloric (TT).

B. Dung dịch chế phẩm cho các phản ứng của clorid (Phụ lục 8.1).

 

pH

5,0 đến 8,0 (Phụ lục 6.2).

 

Định lượng

Lấy chính xác một thể tích chế phẩm tương đương với 0,3 g calci clorid,  cho vào b́nh nón 500 ml, pha loăng với nước thành 300 ml. Thêm 6 ml dung dịch natri hydroxyd 10 M (TT), 15 mg hỗn hợp calcon (TT) làm chỉ thị. Chuẩn độ bằng dung dịch trilon B  0,1 M (CĐ)  đến  khi màu của dung dịch chuyển từ tím sang xanh hoàn toàn.

1 ml dung dịch trilon B  0,1 M (CĐ)  tương đương với 14,7 mg CaCl2.2H2O.

 

Bảo quản

Nơi khô mát.

 

Loại thuốc

Điều trị giảm calci huyết.

 

Hàm lượng thường dùng

Dung dịch tiêm 10%, 

Cách dùng: Tiêm tĩnh mạch rất chậm.