VIÊN NÉN CEPHALEXIN

Tabellae Cephalexini

Là viên nén hoặc viên nén bao phim chứa cephalexin.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc viên nén" (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau:

 

Hàm lượng cephalexin khan, C16H17N3O4S, từ 90,0% đến 110,0% so với hàm lượng ghi trên nhăn.

 

Tính chất

Viên màu trắng, hoặc có màu đồng nhất.

 

Định tính

Sử dụng bột chế phẩm sau khi đă nghiền mịn và trộn đều trong phép thử Định lượng. Tiếp tục tiến hành như đă mô tả trong chuyên luận "Nang cephalexin".

 

Nước

Không được quá 9,0% (Phụ lục 10.3).

Dùng 0,3 g chế phẩm. 

 

Độ ḥa tan (Phụ lục 11.4)

Phải tuân theo các yêu cầu và tiến hành thử như đă mô tả trong chuyên luận "Nang cephalexin".

 

Định lượng

Cân 20 viên (loại bỏ vỏ bao, nếu có), tính khối lượng trung b́nh của một viên và nghiền thành bột mịn và trộn đều. Tiếp tục tiến hành như đă mô tả trong chuyên luận "Nang cephalexin".

 

Bảo quản

Trong vỉ nhôm hoặc trong chai lọ nút kín.

Để nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30 oC, tránh ánh sáng.

 

Loại thuốc

Thuốc kháng sinh.

 

Hàm lượng thường dùng

250 mg; 500 mg.