THUỐC BỘT CEPHALEXIN

Pulveres Cephalexini

 

Là thuốc bột chứa cephalexin.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận "Thuốc bột" (Phụ lục 1.7) và các yêu cầu sau:

 

Hàm lượng cephalexin khan, C16H17N3O4S, từ 90,0% đến 110,0% so với hàm lượng ghi trên nhăn.

 

Tính chất

Bột khô tơi, không bị ẩm, vón, màu sắc đồng nhất.

 

Định tính

Sử dụng bột chế phẩm sau khi đă trộn đều ở phép thử Định lượng. Tiếp tục tiến hành như đă mô tả trong chuyên luận "Nang cephalexin".

 

Nước

Không được quá 2,0% (Phụ lục 10.3).

Dùng 0,5 g chế phẩm.

 

Độ mịn

Thuốc bột cephalexin phải đạt yêu cầu Bột mịn (Phụ lục 3.5).

 

Định lượng

Xác định khối lượng bột thuốc trong 5 gói để tính khối lượng thuốc trung b́nh của một gói, trộn đều. Tiếp tục tiến hành như đă mô tả trong chuyên luận "Nang cephalexin".

 

Bảo quản

Trong gói giấy nhôm hoặc polyethylen kín.

Để nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30 oC, tránh ánh sáng.

 

Loại thuốc

Thuốc kháng sinh.

 

Hàm lượng thường dùng

125 mg; 250 mg; 500 mg.