BỘT BÓ

Calci sulfat ustus

Calci sulfat khô

 

CaSO4.½ H2O                                                                                            P.t.l.: 145,1

 

Calci sulfat khô được điều chế bằng cách đun nóng bột thạch cao CaSO4.2H2O ở nhiệt độ khoảng 150 oC. Chú ư kiểm soát quá tŕnh đun để chuyển gần hết sang dạng hemihydrat, CaSO4.1/2H2O và tạo ra rất ít calci sulfat khan. Chế phẩm có thể chứa một lượng thích hợp các chất làm tăng hoặc giảm tốc độ ngưng kết.

 

Tính chất

Bột trắng hoặc gần như trắng, không mùi hoặc gần như không mùi, dễ hút ẩm.

Khó tan trong nước, dễ tan hơn trong các dung dịch acid vô cơ loăng, thực tế không tan trong ethanol 96%.

 

Định tính

Chế phẩm phải cho phản ứng định tính của calci và của sulfat (Phụ lục 8.1).

 

Đặc tính ngưng kết

Lấy 20 g chế phẩm trộn với 10 ml nước ở 15 – 20 oC trong một cái khuôn h́nh trụ có đường kính khoảng 2,4 cm. Để yên 4 – 11 phút. Bột sẽ đóng cứng lại, sau đó để yên trong 3 giờ, bột phải có độ cứng đủ để chịu được lực khi ấn các ngón tay vào mép mà vẫn duy tŕ được độ sắc cạnh ở đường viền phía ngoài và không bị vỡ vụn.

 

Mất khối lượng do nung

Từ 4,5% đến 8,0%

(1,00 g chế phẩm, nung đỏ (khoảng 600 oC) đến khối lượng không đổi).

 

Bảo quản

Đựng trong bao b́ kín