THUỐC MỠ ACID BORIC 10 %

Unguentum Acidi borici 10 %

 

Là thuốc mỡ dùng ngoài da có chứa acid boric.

Acid boric phải được tán thành bột mịn qua rây số 125 trước khi bào chế.

 

Công thức

Acid boric (tán rất mịn)              10 g

Tá dược nhũ hóa vừa đủ           100 g

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc mềm dùng trên da va niêm mạc” (Phụ lục 1.12) và các yêu cầu sau đây :

 

Hàm lượng acid boric, H3BO3, từ 9,0 đến 11,0%.

 

Tính chất

Thuốc mỡ màu trắng hoặc vàng nhạt.

 

Định tính

Lấy 1 g chế phẩm cho vào một bát sứ, thêm 4 ml ethanol (TT) và 1 giọt acid sulfuric đậm đặc (TT). Châm lửa đốt (vừa đốt vừa khuấy bằng một đũa thuỷ tinh). Ngọn lửa có viền màu xanh lá mạ.

 

Định lượng

Cân chính xác khoảng 1,0 g chế phẩm cho vào cốc có mỏ, thêm 20 ml nước và 20 ml glycerin (TT) đă được trung tính trước với dung dịch phenolphtalein (TT) làm chỉ thị. Đun cách thuỷ cho tan, lắc đều. Chuẩn độ bằng dung dịch natri hydroxyd 0,1 N (CĐ) đến khi xuất hiện màu hồng bền vững (dung dịch phenolphtalein (TT) làm chỉ thị).

1 ml dung dịch natri hydroxyd 0,1 N tương đương với 6,183 mg H3BO3.

 

Bảo quản

Đựng trong lọ thuỷ tinh hay b́nh sứ, nút kín.