BENZATHIN BENZYLPENICILIN

Benzathinum benzylpenicillinum

 

 

         (C16H18N2O4S)2C16H20N2                                                                         P.t.l: 909,0

Benzathin benzylpenicilin là phức hợp của (1:2) N,N’-dibenzylethan-1,2-diamin với acid (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylic, phải chứa từ 96,0 đến 102,0% (C16H18N2O4S)2C16H20N2 và từ 24,0 đến 27,0% N,N’-dibenzylethylendiamin (benzathin C16H20N2; p.t.l. 240,3) tính theo chế phẩm khan.

Chế phẩm có chứa hàm lượng nước thay đổi và có thể chứa các tác nhân phân tán hoặc tác nhân tạo hỗn dịch.

Tính chất

Bột màu trắng.

Rất khó tan trong nước, dễ tan trong dimethylformamid và formamid, khó tan trong ethanol 96%.

Định tính

Có thể chọn một trong hai nhóm định tính sau:

Nhóm I: A

Nhóm II: B, C, D.

A. Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) của chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại của benzathin benzylpenicilin chuẩn (ĐC).

B. Tiến hành phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4).

Bản mỏng: Silica gel (TT) đă được silan hóa.

Dung môi khai triển: Aceton - dung dịch amoni acetat 15,4% (30 : 70), được điều chỉnh pH đến 7,0 bằng amoniac (TT).

Dung dịch thử: Ḥa tan 25 mg chế phẩm trong 5 ml methanol (TT).

Dung dịch đối chiếu: Ḥa tan 25 mg benzathin benzylpenicilin chuẩn (ĐC) trong 5 ml methanol (TT).

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 1 µl các dung dịch trên. Triển khai sắc kư cho đến khi dung môi đi được khoảng 15 cm. Làm khô bản mỏng ngoài không khí, để bản mỏng trong hơi iod đến khi các vết xuất hiện. Kiểm tra dưới ánh sáng tự nhiên, hai vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch thử phải tương ứng về vị trí, kích thước và màu sắc với hai vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu. Phép thử chỉ có giá trị khi trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu cho hai vết tách ra rơ ràng.

C. Cho khoảng 2 mg chế phẩm vào một ống nghiệm có chiều dài 150 mm và đường kính 15 mm. Làm ẩm với 0,05 ml nước và thêm 2 ml dung dịch formaldehyd trong acid sulfuric (TT). Lắc để trộn đều, dung dịch không màu. Đặt ống nghiệm vào trong cách thủy trong 1 phút, màu nâu đỏ xuất hiện.

D. Thêm vào 0,1 g chế phẩm 2 ml dung dịch natri hydroxyd 1 M (TT), lắc đều trong 2 phút. Lắc hỗn hợp trên hai lần, mỗi lần với 3 ml ether (TT), lấy lớp ether. Gộp các dịch ether, bay hơi đến khô và ḥa tan cắn trong 1 ml ethanol 50% (TT). Thêm 5 ml dung dịch acid picric (TT), đun nóng ở 90 oC trong 5 phút và làm nguội từ từ. Lọc lấy tinh thể thu được, kết tinh lại trong ethanol 25% (TT) có chứa acid picric (TT) 1%. Nhiệt độ nóng chảy của tinh thể thu được khoảng 214 oC (Phụ lục 6.7).

Giới hạn acid - kiềm

Cân 0,50 g chế phẩm, thêm 100 ml nước không có carbon dioxyd (TT) và lắc trong 5 phút. Lọc qua phễu lọc xốp. Thêm vào 20 ml dịch lọc 0,1 ml dung dịch xanh bromothymol (TT). Dung dịch có màu xanh lá hoặc vàng. Không được dùng quá 0,2 ml dung dịch natri hydroxyd 0,02 M (CĐ) để chuyển màu của chỉ thị sang màu xanh da trời.

Tạp chất liên quan

Tiến hành phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3). 

Các dung dịch được chuẩn bị ngay trước khi dùng. Dùng máy lắc siêu âm để ḥa tan mẫu thử (khoảng 2 phút), tránh để tăng nhiệt độ của mẫu thử.

Pha động A: Hỗn hợp dung dịch kali dihydrophosphat 3,4% đă được chỉnh pH đến 3,5 bằng acid phosphoric (TT) - methanol - nước (10 : 30 : 60).

Pha động B: Hỗn hợp dung dịch kali dihydrophosphat 3,4% đă được chỉnh pH đến 3,5 bằng acid phosphoric (TT) - nước - methanol (10 : 30 : 60).

Dung dịch thử: Ḥa tan 70,0 mg chế phẩm trong 25 ml methanol (TT) và pha loăng thành 50,0 ml bằng dung dịch có chứa kali dihydrophosphat (TT) 0,68% và dinatri hydrophosphat (TT) 0,102%.

Dung dịch đối chiếu (1): Ḥa tan 70,0 mg benzathin benzylpenicilin chuẩn (ĐC) trong 25 ml methanol (TT) và pha loăng thành 50,0 ml bằng dung dịch có chứa kali dihydrophosphat (TT) 0,68% và dinatri hydrophosphat (TT) 0,102%.

Dung dịch đối chiếu (2): Hút chính xác 1,0 ml dung dịch đối chiếu (1) cho vào b́nh định mức dung tích 100,0 ml; thêm pha động A vừa đủ tới vạch.

Điều kiện sắc kư:

Cột thép không gỉ (25 cm x 4,0 mm) được nhồi pha tĩnh là end-capped octadecylsilyl silica gel (5 mm).

Nhiệt độ cột: 40 oC.

Detector quang phổ tử ngoại đặt ở bước sóng 220 nm.

Tốc độ ḍng: 1,0 ml/phút với chương tŕnh dung môi:

 

Thời gian (phút)

Pha động A (% tt/tt)

Pha động B (% tt/tt)

0 - 10

75

25

10 - 20

75 ® 0

25 ® 100

20 - 55

0

100

55 - 70

75

25

 

Thể tích tiêm: 20 ml.

Cách tiến hành:

Tiêm dung dịch thử, các dung dịch đối chiếu, ghi lại sắc kư đồ.

Xác định tính thích hợp của hệ thống bằng cách tiêm dung dịch đối chiếu (1).

Thời gian lưu tương đối so với benzylpenicilin của benzathin khoảng 0,3 đến 0,4 và của tạp chất C (acid benzylpeniciloic benzathid) khoảng 2,4. Điều chỉnh tỷ lệ methanol trong pha động nếu cần thiết.

Trên sắc kư đồ của dung dịch thử, diện tích của pic tương ứng với tạp chất C không được lớn hơn hai lần tổng diện tích hai pic chính trên sắc kư đồ dung dịch đối chiếu (2) (2,0%).

Bất kỳ pic phụ nào khác không được lớn hơn tổng diện tích hai pic chính của dung dịch đối chiếu (2) (1,0%).

Bỏ qua các pic có diện tích nhỏ hơn 0,05 lần tổng diện tích hai pic chính của dung dịch đối chiếu (2) (0,05%).

Nước

Từ 5,0 đến 8,0% (Phụ lục 10.3).

Dùng 0,300 g chế phẩm.

Độ vô khuẩn

Nếu chế phẩm dự định dùng để sản xuất thuốc tiêm mà không tiến hành tiệt khuẩn nữa th́ phải đạt phép thử về độ vô khuẩn (Phụ lục 13.7).

Nội độc tố vi khuẩn

Lắc 20 mg chế phẩm với 20 ml dung dịch natri hydroxyd 0,1 N (TT) đă được pha loăng 1 thành 100, lắc kỹ và ly tâm. Lấy dịch trong tiến hành thử (Phụ lục 13.2, phương pháp E). Nội độc tố vi khuẩn phải ít hơn 0,13 IU/ml. Nếu chế phẩm dự định dùng để pha thuốc tiêm mà không tiến hành các biện pháp loại nội độc tố vi khuẩn th́ phải đáp ứng yêu cầu này.

Định lượng

Phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3).

Các dung dịch thử, dung dịch đối chiếu (1)cột sắc kư giống như phần thử tạp chất liên quan.

Pha động: Hỗn hợp dung dịch đệm phosphat pH 3,5 - methanol -  nước (10 : 35 : 55).

Detector quang phổ tử ngoại đặt ở bước sóng 220 nm.

Tốc độ ḍng: 1,0 ml/phút.

Thể tích tiêm: 20 ml.

Cách tiến hành:

Tiêm dung dịch thử, dung dịch đối chiếu (1).

Dựa vào diện tích pic đáp ứng, tính toán hàm lượng của benzathin và benzathin benzylpenicilin. Hàm lượng benzathin benzylpenicilin bằng hàm lượng của benzylpenicilin nhân với hệ số 1,36.

Bảo quản

Đựng trong đồ bao gói kín.

Nếu là nguyên liệu vô khuẩn: Đựng trong đồ bao gói kín, vô khuẩn và tránh sự xâm nhập của vi khuẩn.

Nhăn

Phải quy định rơ thời hạn sử dụng và điều kiện bảo quản.

Ghi rơ tên và hàm lượng của tác nhân phân tán hoặc tác nhân tạo hỗn dịch.

Ghi rơ nếu nguyên liệu vô khuẩn hoặc không có nội độc tố vi khuẩn.

Loại thuốc

Kháng khuẩn.

Chế phẩm

Thuốc tiêm, viên nén và hỗn dịch uống.