THUỐC TIÊM AMINOPHYLIN

Injectio Aminophyllini

 

Thuốc tiêm aminophylin là dung dịch vô khuẩn chứa aminophylin hoặc aminophylin hydrat trong nước để pha  thuốc tiêm không có cacbon dioxid.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền” (Phụ lục 1.19) và các yêu cầu sau đây:

 

Hàm lượng của ethylendiamin, C2H8N2, không quá 0,295 g đối với mỗi gam theophylin khan, C7H8N4O2, được xác định ở phần định lượng theophylin.

Hàm lượng theophylin, C7H8N4O2, từ 73,25 đến 88,25% so với hàm lượng ghi trên nhăn của aminophylin.

 

Tính chất

Dung dịch trong.

 

Định tính

A. Lấy một thể tích chế phẩm chứa khoảng 0,1 g aminophylin, thêm 0,5ml acid hydrocloric 2 M (TT), lắc đều, để yên vài phút, lọc. Rửa tủa với lượng nhỏ nước lạnh và sấy khô ở 1050C. Phổ hồng ngoại của tủa phải phù hợp với phổ hồng ngoại đối chiếu của theophylin hoặc phổ hồng ngoại của theophylin chuẩn (Phụ lục 4.2).

B. Lấy một thể tích chế phẩm chứa khoảng 0,1 g aminophylin, thêm 2 ml dung dịch đồng sulphat 1% (kl/tt), lắc. Màu xanh tía xuất hiện.

C. Bay hơi một lượng thể tích chứa khoảng 60 mg aminophylin đến khô trên đĩa sứ, thêm 1 ml acid hydrocloric(TT) và 0,1 g kali clorat (TT), bay hơi đến khô. Cắn xuất hiện màu đỏ nhạt, khi đưa vào hơi  amoniac của dung dịch amoniac 5 M (TT) cắn chuyển sang màu tía.

 

pH 

Từ 8,8 đến 10,0 (Phụ lục 6.2).

 

Định lượng

Theophylin: Lấy chính xác một thể tích chế phẩm tương ứng với 0,1 g aminophylin vào b́nh định mức 250 ml, thêm dung dịch  natri hydroxyd 0,01 M ( TT) đến vạch. Lấy chính xác 5 ml dung dịch thu được vào b́nh định mức 250 ml, thêm dung dịch natri hydroxyd 0,01 M (TT) đến vạch. Đo độ hấp thu ở bước sóng 275 nm (Phụ lục 4.1), dùng dung dịch natri hydroxyd 0,01 M (TT) làm mẫu trắng. Tính hàm lượng theophylin, C7H8N4O2, theo A(1%, 1 cm), lấy 650 là giá trị của A(1%, 1 cm) ở bước sóng 275 nm.

Ethylendiamin: Lấy chính xác một thể tích chế phẩm tương ứng 0,5 g aminophylin vào b́nh nón 100 ml, thêm nước nếu cần để được 20 ml, thêm 0,1 ml dung dịch lục bromocresol (TT­1). Chuẩn độ bằng dung dịch acid sulfuric 0,05 M (CĐ) cho đến khi màu xanh dương chuyển sang xanh lục.

1 ml dung dịch acid sulfuric 0,05 M (CĐ) tương đương với 3,005 mg C2H8N2. Tính lượng ethylendiamin, C2H8N2, có trong mỗi gam theophylin, C7H8N4O2, được t́m thấy ở phần định lượng theophylin.

 

Bảo quản

Trong bao b́ kín, để nơi khô mát, tránh ánh sáng.

 

Loại thuốc

Thuốc trị hen suyễn

 

Hàm lượng thường dùng

0,240 g/10 ml