THUỐC TIÊM ACID ASCORBIC

Injectio Acidi ascorbici

Thuốc tiêm Vitamin C

 

Là dung dịch vô khuẩn của acid ascorbic trong nước để pha thuốc tiêm, có thể thêm các chất bảo quản.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận ”thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền” (Phụ lục 1.19) và các yêu cầu sau đây:

 

Hàm lượng acid ascorbic, C6H8O6, từ 95,0 đến 105,0% so với hàm lượng ghi trên nhăn. 

 

Tính chất

Dung dịch trong, không màu hay màu vàng nhạt.

 

Định tính

A Lấy một lượng chế phẩm chứa khoảng 50 mg acid ascorbic, thêm 0,2 ml dung dịch acid nitric 2M (TT) và 0,2 ml dung dịch bạc nitrat 2% (TT). Xuất hiện tủa màu xám đen.

B.Phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4).

Bản mỏng : Silica gel GF254

Dung môi khai triển: Ethanol 96% - nước (120 : 20)

Dung dịch thử: Pha loăng chế phẩm, nếu cần, với nước để thu được dung dịch có nồng độ acid ascorbic 0,5%.

Dung dịch đối chiếu: Dung dịch acid ascorbic chuẩn 0,5%.

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 2 ml mỗi dung dịch trên. Triển khai sắc kư tới khi dung môi đi được khoảng 15 cm. Lấy bản mỏng để  khô ngoài không khí và quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 254 nm.

Vết chính trong sắc kư đồ‎ của dung dịch thử phải tương ứng về vị trí và màu sắc với vết chính trong sắc kư ‎  đồ của dung dịch đối chiếu.

 

pH

5,0 đến 6,5 (Phụ lục 6.2).

 

Màu sắc

Nếu cần, pha loăng một thể tích chế phẩm ( lấy chính xác) với nước để thu được dung dịch có nồng độ 50 mg acid ascorbic/ ml. Đo độ hấp thu của dung dịch này ở bước sóng 420 nm (Phụ lục 4.1), trong cốc đo dày 1 cm, dùng nước làm mẫu trắng.

Độ hấp thụ đo được không quá 0,06.

 

Acid oxalic

Không quá 0,3%

Dung dịch thử: Lấy chính xác một thể tích chế phẩm có chứa 250 mg acid ascorbic, nếu cần, pha loăng với nước vừa đủ 5 ml, trung ḥa bằng dung dịch natri hydroxyd 10% (TT), thêm 1 ml dung dịch acid acetic 2M (TT ) và 0,5 ml dung dịch calci clorid 10% (TT). Để yên trong 1 giờ.

Dung dịch đối chiếu: Ḥa tan 70 mg acid oxalic (TT) trong 500 ml nước. Lấy 5 ml dung dịch thu được, thêm 1 ml dung dịch acid acetic 2M (TT) và 0,5 ml dung dịch calci clorid 10% (TT). Để yên trong 1 giờ.

Pha chế dung dịch thử và dung dịch đối chiếu trong cùng thời gian và cùng điều kiện.

Dung dịch thử không được đục hơn dung dịch đối chiếu.

 

Định lượng

Lấy chính xác một thể tích chế phẩm tương ứng với khoảng 0,20 - 0,25 g acid ascorbic, thêm 0.25 ml dung dịch formaldehyd 1 % (TT), 4 ml dung dịch acid hydrocloric 2% (TT), 0,5 ml dung dịch kali iodid 10% (TT) và 2 ml dung dịch hồ tinh bột (TT). Định lượng bằng dung dịch kali iodat 0,1N (CĐ) cho đến khi xuất hiện màu lam bền vững.

1 ml dung dịch kali iodat 0,1 N (CĐ) tương đương với 8,806 mg C6H8O6.

Bảo quản

Nơi thoáng, mát tránh ánh sáng.

 

Loại thuốc

Vitamin.

 

Hàm lượng thường dùng

100 mg/ml, 250 mg/ml, 500 mg/ml.